Άρθρα

11Σεπ 2017

 

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια εξαιρετική αυστηροποίηση του νόμου Κατσέλη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη όσον αφορά στο νόμο Κατσέλη και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Continue reading

23Ιούν 2017

 

1 Μπορώ να ρυθμίσω με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό  χρέη της παλιάς μου επιχείρησης που έκλεισε;

Όχι μόνο για ενεργείς επιχειρήσεις ισχύει η ρύθμιση

 

Continue reading

01Ιούν 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 

 

1.Ποιά μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;

α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου, β) κατάσχεση ακινήτων. Επίσης είναι δυνατή, η λήψη διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

 

 1. Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

 

3.Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Όχι.

 

 

4.Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;

Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

 

5.Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεματιστή;

Μετά από την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.

 

 

6.Υποβάλλεται αίτηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και από ποιόν;

Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

 

7.Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής;

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.

 

8.Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Ποσό μικρότερο των 1.000 ευρώ

 

9.Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;

Μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.

 

27Μαρ 2017

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Είναι αλήθεια πως ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας συναδέλφους Δικηγόρους, επιχειρηματίες και πολίτες για τη Διαμεσολάβηση και τους λοιπούς τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών τα τελευταία 8 χρόνια, γινόμαστε συχνά αποδέκτες επιφυλάξεων σχετικά με τη «δικομανία» και την αναφερόμενη ως «συγκρουσιακή νοοτροπία» των Ελλήνων, οι οποίες παρουσιάζονται ως εμπόδια της εξέλιξης και της εμπέδωσης των θεσμών αυτών. Η απάντησή μας σε αυτή την εύλογη, εν πολλοίς, παρατήρηση είναι πως εάν στην πραγματικότητα υπάρξει σωστή ενημέρωση αναφορικά με το συμβαίνει στο τραπέζι της Διαμεσολάβησης, τότε μάλλον η όποια θεώρηση για τον τρόπο επίλυσης των διαφορών στην Ελλάδα θα αρχίσει να μεταβάλλεται. Το περιβάλλον της Διαμεσολάβησης, ειδικά μετά την τελευταία τροποποίηση του ΚΠολΔ, είναι το ιδανικό για να προσφέρει στα μέρη μιας διαφοράς αλλά και στους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους, σε πολύ σύντομο χρόνο, βήμα έκφρασης, τοποθέτησης και διαπραγμάτευσης με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου. Και είναι μάλιστα αυτό που μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς ικανοποιητική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Παράλληλα, η ευαισθητοποίηση όχι μόνο των ιδιωτών και των συναδέλφων Δικηγόρων αλλά και ολόκληρου του επιχειρηματικού κόσμου και των μεγάλων οργανισμών όπως οι Τράπεζες, μπορεί επίσης να επιτευχθεί όταν πραγματοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο τολμηρά βήματα  προς την κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών όπως είναι το πολυσυζητημένο και πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Επιχειρήσεων – τα περιβόητα «κόκκινα δάνεια»- η διαβούλευση για το οποίο έληξε στις 3.3.2017 και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα.

Ο περιγραφόμενος στο εν λόγω νομοσχέδιο μηχανισμός δεν αφορά στη Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 και οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές που αναλαμβάνουν το ρόλο του Συντονιστή δεν θα καλούνται να  εκτελέσουν τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή όπως αυτά προσδιορίζονται στο ν. 3898/2010 αλλά τις ενέργειες που περιγράφονται στην οικεία διάταξη του νομοσχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ασκηθεί έντονη κριτική στις διατάξεις που αφορούν τους Συντονιστές του Μηχανισμού κυρίως λόγω του πολύ χαμηλού προβλεπόμενου αριθμού αυτών και της χαμηλής προβλεπόμενης αμοιβής τους.

Πράγματι εντοπίζονται σημεία του νομοσχεδίου -πέραν των προαναφερόμενων- που χρήζουν αναθεώρησης. Αναγκαία κρίνεται η πρόβλεψη της δυνατότητας ένταξης των ελεύθερων επαγγελματιών στο Μηχανισμό αλλά και η αναθεώρηση των προϋποθέσεων ένταξης των επιχειρήσεων σε αυτόν, αλλαγές οι οποίες ελπίζουμε να επέλθουν μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου προς ψήφιση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο τοποθετεί σε κεντρική θέση την έννοια της εξωδικαστικής ρύθμισης και θέτει τις βάσεις για την καλλιέργεια μιας πρακτικής ανταλλαγής προτάσεων στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με εμπλεκόμενα μέρη από τη μία πλευρά τις Επιχειρήσεις και από την άλλη πλευρά τους Τραπεζικούς Οργανισμούς και το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά την άποψή μας επομένως πρέπει να αναγνωριστεί στο εν λόγω νομοσχέδιο ότι φέρνει τις πρακτικές εξωδικαστικής επίλυσης ακόμα πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων των μεγάλων Τραπεζικών  Οργανισμών και ανοίγει –ευελπιστούμε- το δρόμο προκειμένου και η Διαμεσολάβηση να μπορέσει να τοποθετηθεί στην «εργαλειοθήκη» των Οργανισμών αυτών αναγνωριζόμενη ως  διαδικασία ζωντανής διαπραγμάτευσης που ευνοεί τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων πλευρών και παρέχει τη δυνατότητα για την εξεύρεση άμεσων και βιώσιμων λύσεων. Μια διαδικασία μάλιστα στην οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου -επομένως και τραπεζικού- που ενδεχομένως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στον ως άνω Μηχανισμό ή, για την επίλυση των οποίων (διαφορών) τα εμπλεκόμενα μέρη, ακόμα και αν θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Μηχανισμό, επιλέξουν την (πιο σύντομη ενδεχομένως) οδό της Διαμεσολάβησης.

Ακολουθεί μια παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων του νομοσχεδίου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό όπως δόθηκε για διαβούλευση, που όπως επισημάνθηκε έληξε στις 3.3.2017, την οποία ευχόμαστε να βρείτε χρήσιμη. Επιφυλασσόμαστε πάντως να επανέλθουμε όταν ψηφιστεί ο σχετικός νόμος από τη Βουλή.

«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • Υπαγόμενες οφειλές: Οφειλές που έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2016 και προέρχονται είτε από την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη είτε από άλλη αιτία, αρκεί να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του τελευταίου.
 • Αίτηση υπαγωγής μπορούν να υποβάλουν: Κατά κανόνα κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογική κατοικία στην Ελλάδα εφόσον: α) κατά τις 31/12/2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά τις 01/07/2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του και β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν τα 20.000 €.
 • Αίτηση υπαγωγής δεν μπορούν να υποβάλλουν:α) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, β) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, γ) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι διαχειριστές αυτών και δ) οι ασφαλιστικές εταιρίας.
 • Αίτηση υπαγωγής δεν μπορεί να υποβληθεί: Εάν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή ξεπερνάνε το 85% των συνολικών απαιτήσεων.
 • Κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη: Να έχει σε τουλάχιστον σε 1 από τις τελευταίες 3 χρήσεις θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων (εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα) ή είτε θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είτε θετική καθαρή θέση (εάν τηρεί διπλογραφικό).
 • Υποβολή αίτησης: Ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη μέχρι τις 31/12/2018 στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ). Μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμας θα υποβάλλεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των χρηματοδοτικών φορέων ως πιστωτές για υπαγωγή οφειλέτη: Εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλει αίτηση υπαγωγής εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εξώδικης γνωστοποίησης, τότε για να υποβάλει αίτηση μεταγενέστερα απαιτείται εκ νέου πρόσκληση του.
 • Συντονιστές: Μέσα σε 2 μέρες από την κατάθεση της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρεί (320 συνολικά, εκτός και εαν ο Ε.Γ.Δ.Ι.Χ κρίνει ότι ο αριθμός αυτός πρέπει να αυξηθεί), στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του3898/2010.
 • Έλεγχος πληρότητας αίτησης: Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, ο συντονιστής καλεί τον οφειλέτη να τη συμπληρώσει εντός 5 εργάσιμων ημερών. Εάν δεν τη συμπληρώσει εμπρόθεσμα η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη. Μόλις η αίτηση είναι πλήρης ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση που πιστοποιεί την πληρότητα, την αποστέλλει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα την κοινοποιεί στους πιστωτές.
 • Διαδικασία διαπραγμάτευσης: Καθ’ όλη τη διάρκεια της ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές φέρουν υποχρέωση ειλικρίνειας, εχεμύθειας (και ο συντονιστής) και συμμετέχουν με καλή πίστη.
 • Αναστολή εκτελέσεως: Από την αποστολή της πρόσκλησης συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και για 70 μέρες (με αίτηση του οφειλέτη φτάνει μέχρι και 4 μήνες) αναστέλλονται τα μέτρα ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση ή με αυτά επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης, αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων από την επιχείρηση. Οι πιστωτές μπορούν να αιτηθούν πρόωρη παύση.
 • Περιεχόμενο της σύμβασης: Διαμορφώνεται ελεύθερα και ο πιστωτής μπορεί να εγγράψει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή ειδικό προνόμιο σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
 • Απόφαση επικύρωσης: Οφειλέτης ή συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο αίτηση επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η συζήτηση προσδιορίζεται εντός 2 μηνών από την κατάθεση και η απόφαση, η οποία είναι εκτελεστός τίτλος, δημοσιεύεται εντός 3 μηνών από τη συζήτηση.
 • Αμοιβή συντονιστή: 200 € για τις μικρές επιχειρήσεις, 400 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, εκτός και εάν οφειλέτης και πιστωτές συμφώνησαν μεγαλύτερη αμοιβή. Βαραίνουν το μέρος που προκάλεσε την υποβολή της αίτησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προκαταβάλλεται στο συντονιστή.
 • Εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας: Προβλέπεται προαιρετικός διορισμός του με την υποβολή αιτήματος από τους πιστωτές που έχουν το 1/3 των δικαιωμάτων του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεωτικός διορισμός του για οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση (μεγαλύτερος κύκλος εργασιών από 2.500.000 € ή συνολικές υποχρεώσεις πάνω από 2.000.000 €).
 • Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας: Πιστωτής μπορεί να αιτηθεί την ακύρωση της συμφωνίας (εκούσια δικαιοδοσία) ως προς όλους, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει κάποιο ποσό σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών για περισσότερες από 90 ημέρες. Αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών αφού αφαιρεθούν τα καταβληθέντα. Τεκμαίρεται μαχητά η παύση πληρωμών του οφειλέτη.
 • Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:Μπορούν να προβούν σε αναδιάρθρωση οφειλών ακόμα και σε διαγραφή μέρους αυτών εκτός από αυτές που αφορούν ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους ή ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου.

 

Πηγή : Ελένη Πλέσσα

27Μαρ 2017

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

 

            Πρόκειται για μια από τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εφορία προβαίνει σε κατασχέσεις επί της περιουσίας οφειλετών της. Ειδικότερα, ο οφειλέτης στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανήλικος, ηλικίας σήμερα 17 ετών, και τη γονική του μέριμνα ασκεί η μητέρα του. Η ακίνητη περιουσία του περιήλθε σε αυτόν, όταν απεβίωσε ο πατέρας του και έγινε κληρονόμος εξ αδιαθέτου. Ο πατέρας του είχε σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία ωστόσο δεν είναι εκμεταλλεύσιμη καθώς δεν έχει κανένα εισόδημα εξ αυτής. Η μητέρα του και ασκούσα τη γονική μέριμνα, εργάζεται ως καθαρίστρια προκειμένου να εξασφαλίσει για την ίδια και το τέκνο της τα προς το ζην.

Οι οφειλές προέρχονται από ΕΝΦΙΑ και φόρο κληρονομίας τα οποία αποτελούσαν υπέρογκα ποσά, για την καταβολή των οποίων δεν υπήρχε καμία δυνατότητα. Το σύνολο της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε και η κατάσχεση από την Εφορία ανερχόταν στο ποσό των 35.000 ευρώ. Δυνάμει της ανωτέρω βεβαιωθείσας οφειλής επιβλήθηκε κατάσχεση στην κύρια οικία του ανηλίκου οφειλέτη, στην οποία κατοικεί με τη μητέρα του, ενώ παράλληλα είχε στην ιδιοκτησία του, λόγω του θανάτου του πατέρα του και άλλα ακίνητα, σημαντικά μεγαλύτερης αξίας.

Συνεπεία των ανωτέρω κατατέθηκε ανακοπή και αίτηση αναστολής στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, και ζητήθηκε να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής, η οποία πράγματι χορηγήθηκε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία της κατάσχεσης.

23Φεβ 2017

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ;

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΧΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΙΧΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 3 ΜΗΝΩΝ ΟΧΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ  ΦΠΑ

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΧΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΕΣ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΕ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ;

ΝΑΙ ΓΙΑ 70 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ;

ΝΑΙ ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;

ΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

 

13Οκτ 2016
Άννα Κορσάνου - Fimotro

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες σχετικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών ακόμα και της κύριας κατοικίας (που πλέον δεν προστατεύεται παρά μόνο με προϋποθέσεις) όχι μόνο από τράπεζες αλλά και από την εφορία. Οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους προς την εφορία ενώ δεν μπορούν να ακολουθήσουν ούτε και τις ρυθμίσεις.

Συνέχεια

07Ιάν 2014

Σύμφωνα με το από 21 Δεκεμβρίου 2013 ψηφισθέν σχέδιο νόμου για την αναστολή πλειστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας οφειλετών μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014, η ελληνική κυβέρνηση έρχεται να θέσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο οφειλέτης μπορεί να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του από τους δανειστές του. Σκοπός του νέου νομοθετήματος, όπως αυτός περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει, είναι η επανεκκίνηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας η οποία και καθυστερούσε, συν τοις άλλοις, και από τα προβλήματα στην αποπληρωμή του χρέους των ιδιωτών.

Συνέχεια

 • 1
 • 2

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αθήνα, Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Συνεργαζόμενα γραφεία

Κόρινθος, Κολιάτσου 36  - Χαλκίδα, Μαυρογένους 2

210 38 00 573  

693 7523 113

akorsanou@korsanou.gr

Βρείτε μας στα social media