Δικαστικές αποφάσεις

22Ιούν 2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αριθμός απόφασης 1502/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Ελένη Μπακογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Μαρία Γιαντσίδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαΐου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Γ.Γ. του … και της …, κατοίκου …, οδός .. αρ. .., με Α.Φ.Μ. …., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

22Ιούν 2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

116/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου Ελένη Καψιμάλη και τη Γραμματέα Μαρία Παπαγρηγορίου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20/09/2019 για να δικάσει την υπόθεση:

Της αιτούσας: Ι.Κ. του Αναστασίου, κατοίκου … Αττικής (οδός …, αριθ. ..), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

09Μαρ 2020

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Αριθμός 85/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή, Μαρία Χαλκιαδάκη, Ειρηνοδίκη, και από τη Γραμματέα, Ελένη Ροϊνά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 20η Μαρτίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας – καλούσας: Ε.Α. του .., κατοίκου … Αττικής, …, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Άννας Κορσάνου.

Continue reading

24Δεκ 2019

Απόφαση με διαγραφη σχεδόν του μισού χρέους χωρίς καταβολές για την τριετία με κατευθείαν καταβολές για τη διασωση της κύριας κατοικίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αχαριστίας δανειοληπτών.  Παρ όλο το θεαματικό αποτέλεσμα της υψηλής διαγραφής του χρέους και των μηδενικών καταβολών επί χρόνια έως την εκδίκαση της υπόθεσης   η δανειολήπτης δεν έδειξε κανένα ενθουσιασμό, ή χαρά, ή ανακούφιση τουναντίον ήρθε στο γραφείο μας κατηφής, δυστυχισμένη,  προβληματισμένη για το ποσό της μηνιαίας δόσης. Συγγενικό της πρόσωπο που τη συνόδευε μας  επιτέθηκε φραστικά παραπονούμενο για τη μηνιαία δόση

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

442/2019

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ευγενία Ζήμου, η οποία ορίσθηκε με Πράξη της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου, και από τη Γραμματέα Σοφία Παγωνίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Ιουνίου 2018, για να δικάσει τη με αριθμό έκθ. κατ. δικ. 1393/18.12.2015 κλήση, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται η συζήτηση της με αριθμό έκθ. κατ. δικ. 44/16.1.2015 αίτησης μεταξύ:

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Κ. του … και της …, κατοίκου … Αττικής, επί της οδού …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου της, Άννας Κορσάνου, η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών Δ.Σ.Α.: Π1471375/18.6.2018) και

Continue reading

24Δεκ 2019

ΕΚΟΥΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός 624/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Άννα Τουρνά, και από τη Γραμματέα, Ελένη Ροϊνά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 11η Φεβρουάριου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων-καθ’ ων η κύρια παρέμβαση: 1) Π.Χ. του .. και της .., κατοίκου … οδός …, με Α.Φ.Μ. … και 2) Δ.Ν. του … και της …, κατοίκου ομοίως ως άνω, με Α.Φ.Μ. …, οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

09Δεκ 2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 6301/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Αικατερίνη Λιαροπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ειρήνη Μαυρομμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Φεβρουάριου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Α.Π. του … και της … και 2) Ι.Α. του … και της …, αμφότερων κατοίκων … Αττικής, επί της οδού …. αριθ. .., με ΑΦΜ ο μεν πρώτος …/ΔΟΥ …, η δε δεύτερη …/ΔΟΥ …, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Άννας Κορσάνου. Και

Continue reading

02Δεκ 2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αριθμός Απόφασης 6446/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Ελένη Μπακογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ευπραξία Κυριλή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, την 14η  Νοεμβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Π. του … και της …, κατοίκου … Αττικής, οδός …, αριθ. …, με Α.Φ.Μ. …., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

11Νοέ 2019

Εξαιρετική απόφαση του γραφείου μας με πού υψηλή διαγραφή χρέους αλλά με εκποίηση περιουσιακού στοιχείου. Να σημειωθεί ότι ο δανειολήπτης δεν έχει κανένα πρόβλημα με την εκποίηση του ακινήτου ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της πώλησης του ακινήτου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός 542/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Παναγιώτα Προβατάρη και τη Γραμματέα Ελένη Ροϊνά. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Απριλίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: Ι.Τ. του … και της .., κατοίκου .. Αττικής, οδός .., με ΑΦΜ …, παρισταμένου μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 22.

Continue reading

21Οκτ 2019

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 126/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ελένη Ασπρογιάννη, και από τη Γραμματέα Αναστασία Αναστασίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ακροατήριό του, την 12-6-2017, για να δικάσει, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Χ.Μ. του … και της …, κατοίκου .., οδός … αρ. .., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

20Σεπ 2019

Η θετική εξέλιξη των υποθέσεων στο γραφείο μας συνεχίζεται

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΚΟΥΣΙΑ Ν. 3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ 338/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Μαλούκου με την παρουσία της Δέσποινας Πουλιάση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2019 για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ των:

Του Αιτούντος: Γ.Π. του … και της …, κατοίκου … (…), με ΑΦΜ …, που παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Άννα Κορσάνου.

Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media