Δικαστικές αποφάσεις

11Ιούλ 2017

 θΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ 

Αριθμός 3180/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Σ…. Κ…………., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της  Γραμματέως Κ…….. Μ………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις .. Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  A……. Σ……. του Φ………, κατοίκου Α…. Π……… Α….. (οδός Α…… αρ. …) που παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας  δικηγόρου   της  Άννας Κορσάνου.

Continue reading

31Μαΐ 2017

Απόφαση του Ειρηνιδικείου  Αμαρουσίου με μερική διαγραφή κεφαλαίου των δανείων που κληρονόμησε άνεργος νέος άνδρας από χρέη του αποθανόντος πατέρα του

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

225/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

—————————————————-

 

Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη  Β……. Μ………..  και τη Γραμματέα Θ……. Κ……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 13η Δεκεμβρίου του 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Π…….. Γ….. του Α……. και της Ε………, κατοίκου Κ……., οδός Θ…. αρ. .., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την  πληρεξούσια δικηγόρο   του  Άννα Κορσάνου (ΑΜΔΣΑ ….4).

Continue reading

26Μαΐ 2017

Θετική απόφαση διαγραφής χρέους-μέρους του οφεολόμενου κεφαλαίου  για ιδιωτική υπάλληλο

 

Αριθμός Απόφασης

2007/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας)

 

          ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Χ…….. Μ……., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τη σύμπραξη της Γραμματέως, Ε…… Μ………

          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 9.11.2016 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

          ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΛΟΥΣΑΣ:  Ε….. Μ….. του Π….-Δ…….. και της Β…., κατοίκου Η……… Α……, επί της οδού Φ…… αριθμ. .., η οποία  παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της,   Άννας Κορσάνου.

Continue reading

03Μαΐ 2017

Εξαιρετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου με διαγραφή των 140.000 ευρώ από τα 200.000 ευρώ της οφειλής σε δανειολήπτρια. Να σημειωθεί ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε λόγω αυτού του χρέους. Δεν πρόλαβε να δει την απόφαση ο άτυχος άνθρωπος. Άρα ποτέ δεν ξέρει κανείς τι του επιφυλάσσει η ζωή. Μπορεί να έρθουν και ανέλπιστα θετικά!!!

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

Αρ. απόφασης  159/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σ….  Λ….. και τη Γραμματέα Ε……. Α………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 12-10-2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ – ΚΑΛΟΥΣΑΣ:  Χ……… Μ….. του Ν…….., κατοίκου Α………, Α. Γ……. .., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας  δικηγόρου  της,  Άννας Κορσάνου.

Continue reading

18Απρ 2017

Απόφαση διαγραφής χρέους άνεργης δανειολήπτριας

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ν. 3869/2010                                                                 (ΓΑΚ:4999/2015)

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Πειραιά Μ……….. Μ…. με την σύμπραξη της γραμματέως Σ….. Φ…….. και συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 15 Νοεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  Μ…… Θ………… του Ν…….,  κατοίκου Π…….., οδός Θ….., αρ. .., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας  δικηγόρου  της  Άννας Κορσάνου.

Continue reading

06Απρ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – Ν. 3869/2010

 

 

Αριθμός Απόφασης

1097/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Αθηνών Σ…. Σ………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Κ………. Ν……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17-11-2016 για να δικάσει την υπόθεση :

Του ΑΙΤΟΥΝΤΑ :  Γ……. Π…. του Σ……..,  κατοίκου Α….. (οδός Δ……… αρ. .), ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

06Απρ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗς ΚΥΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης 1113/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Α……… Λ………., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Σ….. Κ……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ε…….. …….. του Γ…….,  κατοίκου Χ…….. Α……  ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας  δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.   

Continue reading

06Απρ 2017

        Απόφαση γενναίας διαγραφής. Δανειολήπτης με μηνιαίο  οικογενειακό εισόδημα 2.000 ευρώ και χρέη 90.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια με διαγραφή 60.000 ευρώ 

 

 

Αριθμός απόφασης :  1289/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη  Αθηνών Κ………. Γ………. που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ε…….. Γ……

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 26-01-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Σ………. Α………..  του  Ε………. και της Μ….., κατοίκου Π……… Α……, οδός Α….. αρ. . που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαριλάου Τρικούπη 22, 4oς Όροφος, Αθήνα  

Συνεργαζόμενα γραφεία

Κολιάτσου 36, Κόρινθος  - Μαυρογένους 2, Χαλκίδα

210 38 00 573  

693 7523 113

akorsanou@korsanou.gr

Βρείτε μας στα social media