Φορολογία

27Μαρ 2017

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

 

            Πρόκειται για μια από τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εφορία προβαίνει σε κατασχέσεις επί της περιουσίας οφειλετών της. Ειδικότερα, ο οφειλέτης στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανήλικος, ηλικίας σήμερα 17 ετών, και τη γονική του μέριμνα ασκεί η μητέρα του. Η ακίνητη περιουσία του περιήλθε σε αυτόν, όταν απεβίωσε ο πατέρας του και έγινε κληρονόμος εξ αδιαθέτου. Ο πατέρας του είχε σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία ωστόσο δεν είναι εκμεταλλεύσιμη καθώς δεν έχει κανένα εισόδημα εξ αυτής. Η μητέρα του και ασκούσα τη γονική μέριμνα, εργάζεται ως καθαρίστρια προκειμένου να εξασφαλίσει για την ίδια και το τέκνο της τα προς το ζην.

Οι οφειλές προέρχονται από ΕΝΦΙΑ και φόρο κληρονομίας τα οποία αποτελούσαν υπέρογκα ποσά, για την καταβολή των οποίων δεν υπήρχε καμία δυνατότητα. Το σύνολο της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε και η κατάσχεση από την Εφορία ανερχόταν στο ποσό των 35.000 ευρώ. Δυνάμει της ανωτέρω βεβαιωθείσας οφειλής επιβλήθηκε κατάσχεση στην κύρια οικία του ανηλίκου οφειλέτη, στην οποία κατοικεί με τη μητέρα του, ενώ παράλληλα είχε στην ιδιοκτησία του, λόγω του θανάτου του πατέρα του και άλλα ακίνητα, σημαντικά μεγαλύτερης αξίας.

Συνεπεία των ανωτέρω κατατέθηκε ανακοπή και αίτηση αναστολής στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, και ζητήθηκε να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής, η οποία πράγματι χορηγήθηκε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία της κατάσχεσης.

27Μαρ 2017

Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι όταν καλούνται για έλεγχο από τις Αρχές

 

 

Με απλά λόγια, οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για τη διαδικασία του ελέγχου:

 

(α) Στις περισσότερες περιπτώσεις κοινοποιείται στον φορολογούμενο συστημένη επιστολή, με την οποία του γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε εντολή ελέγχου για συγκεκριμένα έτη. Η ημερομηνία επίδοσης της συστημένης επιστολής έχει σημασία για το θέμα πιθανής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει κοινοποιηθεί πληθώρα τέτοιων επιστολών, που ενημερώνει φορολογουμένους ότι έχουν επιλεγεί προς έλεγχο για τα έτη 2002 – 2013 και όχι μόνο.

Continue reading

13Ιούλ 2016

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ

Μεγάλο μέρος των φορολογουμένων βρίσκονται υπό τις παρούσες συνθήκες να οφείλουν σημαντικά ποσά στην εφορία και οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες και σαφώς ανασφάλεια για τους φορολογούμενους, οι οποίοι βρίσκονται έκθετοι, αγωνιώντας ακόμα και για την τύχη της περιουσίας τους.

Συνέχεια

07Ιούλ 2016

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Μεγάλο μέρος των φορολογούμενων πολιτών αγωνιά για την έκβαση των φορολογικών ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς μας και ποια είναι τα μέσα άμυνας που διαθέτουμε απέναντι στη φορολογική διοίκηση, καθώς και την εν γένει διαδικασία που ακολουθείται μετά τη βεβαίωση ενός προστίμου από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Συνέχεια

29Ιούν 2016

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

  1. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;

α) Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη. Δηλαδή μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 ή σε 24 δόσεις.

β) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες στιςΔ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή τουλάχιστον μία δόση αυτών.

γ) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δύνανται να καταβάλλονται έως και την 30.6.2017 οι βεβαιωμένες έως τις 31.12.2012 στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές.

Συνέχεια

28Ιούν 2016

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ;

Με το ν. 4336/2015 θεσπίστηκε η εξαίρεση της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεων από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους περιοδικώς καταβαλλόμενων ασφαλιστικών βοηθημάτων, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Επίσης, θεσπίστηκε η επιβολή κατασχέσεως επί υπερβάσεως του εν λόγω ποσού , για τα χρέη προς το Δημόσιοεπί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ, ενώ προσδιορίστηκε το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό  λογαριασμό μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Συνέχεια

28Ιούν 2016

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α’/17.10.2015), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με τις διατάξεις αυτές, αυξήθηκε το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής άνω του οποίου ζητείται ποινική δίωξη των υπευθύνων από τις 50.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σε 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών για συνολικά μικρότερα ποσά των 100.000 ευρώ.

Συνέχεια

27Αυγ 2015

Μετά την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη πλέον μπορεί να γίνει διαγραφή και διευθέτηση  βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία αλλά και οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική διευκόλυνση των οφειλετών καθώς ένας πολίτης που βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική θέση δεν έχει μόνο οφειλές σε Τράπεζες αλλά τις περισσότερες φορές δυσκολεύεται να αποπληρώσει και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.

Σύμφωνα  με τις αλλαγές του νόμου έχουν υποδειχθεί και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο δανειολήπτης στο φάκελο που θα παρουσιάσει στο δικαστήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υπάρχουν και να προστεθούν ενδεχομένως και στους φακέλους των αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί παλαιότερα και δεν έχουν ακόμα συζητηθεί.

20Ιούν 2012

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι πολίτες που έχουν χρέη στην εφορία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οφειλές προς την εφορία, δεν μπορούν να ρυθμιστούν από το Ειρηνοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, ο οποίος σαφώς τις εξαιρεί. Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αθήνα, Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Συνεργαζόμενα γραφεία

Κόρινθος, Κολιάτσου 36  - Χαλκίδα, Μαυρογένους 2

210 38 00 573  

693 7523 113

akorsanou@korsanou.gr

Βρείτε μας στα social media