ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ

Μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) στις συντάξεις και τα όρια συνταξιοδότησης, ένα από τα σημαντικά θέματα που χρήζουν διευκρίνισης είναι το τι συμβαίνει με τις εκκρεμούσες αιτήσεις συνταξιοδότησης και συγκεκριμένα με το εάν υπάγονται στο προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης.

Συνοπτικά πρέπει να αναφερθεί ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη του ν. 4387/2016 (12.05.2016), κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων , που ίσχυαν σε κάθε φορέα κατά την 31.12.2014.

Κατ’ αντιστοιχία, στις περιπτώσεις  συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάσει το προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομοθετικό  πλαίσιο για θανάτους μέχρι την ισχύ του ν. 4387/2016 (12.05.2016), εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί  εντός της προβλεπόμενης ανά φορέα ασφάλισης προθεσμίας.

Σε ό, τι αφορά δε τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για συνέχιση συνταξιοδότησης, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προηγούμενο του ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Ειδικότερα σε ό, τι αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

  1. Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στις 06.05.2016, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Η αίτησή του, ως προς τον τρόπο υπολογισμού  της σύνταξης, κρίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31.12.2014, καθώς στον εν λόγω φορέα η καταβολή της σύνταξης λόγω γήρατος αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε από τον ασφαλισμένο η αίτηση για απονομή σύνταξης.
  2. Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στις 16.05.2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Η αίτησή του, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, κρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).
  3. Επιζών σύζυγος που υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου στις 06.05.2016 (ο θάνατος του ασφαλισμένου έχει επέλθει στις 02.05.2016), δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, η αίτησή του ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης κρίνεται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο.
  4. Επιζών σύζυγος υποβάλλει στις 02.06.2016 αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οποίος απεβίωσε στις 12.05.2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Η αίτηση αυτή θα κριθεί με βάση αυτό το νόμο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media