Επιτυχείς Διαμεσολαβήσεις του γραφείου μας

Πρωτοστατούμε σε Αποτελεσματικές Τραπεζικές Διαμεσολαβήσεις με Διαγραφές Χρεών
100% Επιτυχείς Διαμεσολαβήσεις έως τώρα 

Προστασία της Κύριας Κατοικίας

Μάθε για τη σχετική Πλατφόρμα

Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)

Επιτυχείς αποφάσεις του γραφείου μας


Τηλεοπτικές εμφανίσεις

Συνταξιοδοτικά

 1. 1
  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΟΑΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

  Nέα δεδομένα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και επεξεργασίας για τη λήψη ορθών και, κυρίως, προσοδοφόρων αποφάσεων, αντιμετωπίζουν κατεξοχήν οι διπλοασφαλιζόμενοι στο Δημόσιο και στα Ταμεία των αυτοαπασχολουμένων (τ. ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΤΣΑΥ, τ. ΤΑΝ).

  Συνέχεια

 2. 2
  ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ…ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

  Η διαδοχική ασφάλιση εντοπίζεται σε κάθε εργαζόμενο άτομο, το οποίο, ενώ ήταν ασφαλισμένο σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό, λόγω αλλαγής επαγγέλματος ή εργασίας, αναγκάζεται να ασφαλιστεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Αντιθέτως, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι το χρονικό διάστημα που έχει ταυτοχρόνως διανυθεί από τους ασφαλισμένους σε περισσότερους από έναν φορείς, συνιστά τη λεγόμενη «παράλληλη ασφάλιση.

  Συνέχεια

 3. 3
  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 55 ΜΕΧΡΙ ΤΑ 62

  Όπως είναι ήδη γνωστό στην κοινότητα των ασφαλισμένων και υποψήφιων συνταξιούχων, oι αλματώδεις αυξήσεις των ηλικιακών ορίων, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης (ακόμη και με τη χρήση εξαγορών πλασματικών ετών), «ωθούν» σε πάρα πολλές περιπτώσεις τη συνταξιοδότηση στα γενικά όρια ηλικίας, δηλαδή τα 62 και τα 67.

  Συνέχεια

 4. 4
  ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ

  Μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) στις συντάξεις και τα όρια συνταξιοδότησης, ένα από τα σημαντικά θέματα που χρήζουν διευκρίνισης είναι το τι συμβαίνει με τις εκκρεμούσες αιτήσεις συνταξιοδότησης και συγκεκριμένα με το εάν υπάγονται στο προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης.

  Συνέχεια

 5. 5
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

  Ο όλως πρόσφατος νόμος 4387/2016, (ή αλλιώς νόμος Κατρούγκαλου) επέφερε μεταβολές, προς το χειρότερο πάντα, και στον τομέα των συντάξεων λόγω θανάτου. Ειδικά στο ζήτημα αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο νομοθέτης παρουσιάζεται σχεδόν ανάλγητος.

  Συνέχεια

Φορολογία

 1. 1
  ΜΕΣΑ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

  ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

  Μεγάλο μέρος των φορολογούμενων πολιτών αγωνιά για την έκβαση των φορολογικών ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς μας και ποια είναι τα μέσα άμυνας που διαθέτουμε απέναντι στη φορολογική διοίκηση, καθώς και την εν γένει διαδικασία που ακολουθείται μετά τη βεβαίωση ενός προστίμου από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

  ταξιοδότησης και συγκεκριμένα με το εάν υπάγονται στο προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης.

  Συνέχεια

 2. 2
  ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ; ΝΑ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ

  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

   1. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;

  α) Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη. Δηλαδή μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 ή σε 24 δόσεις.

  Συνέχεια

 3. 3
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ;

  Με το ν. 4336/2015 θεσπίστηκε η εξαίρεση της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεων από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους περιοδικώς καταβαλλόμενων ασφαλιστικών βοηθημάτων, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.

  Συνέχεια

 4. 4
  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

  ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α’/17.10.2015), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

  Συνέχεια

 5. 5
  ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

  ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ

  Μεγάλο μέρος των φορολογουμένων βρίσκονται υπό τις παρούσες συνθήκες να οφείλουν σημαντικά ποσά στην εφορία και οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες και σαφώς ανασφάλεια για τους φορολογούμενους, οι οποίοι βρίσκονται έκθετοι, αγωνιώντας ακόμα και για την τύχη της περιουσίας τους.

  Συνέχεια

Δάνεια

 1. 1
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ;

  Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, αδυνατούν, δεδομένων των σημερινών συνθηκών αδυνατούν να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων για τις οφειλές τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οφειλόμενες δόσεις και να καθίστανται τα ποσά ληξιπρόθεσμα.

  Συνέχεια

 2. 2
  ΕΓΓΥΗΤΕΣ, ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΟΥΝ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΑΝΕΙΟ

  ΠΗΡΑ ΔΑΝΕΙΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ;

  Σημαντικότατο θέμα στην ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δημιουργείται όταν εμπλέκονται και άλλα άτομα, τα οποία είτε υπέγραψαν ως συνοφειλέτες είτε ως εγγυητές είτε στην περίπτωση που πρόκειται για τους κληρονόμους του οφειλέτη όταν επήλθε θάνατός του.

  Συνέχεια

 3. 3
  ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ;

  ΕΙΜΑΙ ΕΜΠΟΡΟΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ;

  Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών που ταλανίζεται σήμερα από οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα, ακολουθεί τη δικαστική οδό προσπαθώντας να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη. Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί προκειμένου ένα πρόσωπο να μπορέσει να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη, είναι να μην έχει την εμπορική ιδιότητα, δηλαδή να μην έχει πτωχευτική ιδιότητα.

  Συνέχεια

 4. 4
  ΕΧΩ ΧΡΕΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΑΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ;

  ΕΧΩ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΩ ;

  Βραχνάς για τους οφειλέτες είναι ο επαπειλούμενος κίνδυνος να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους, είτε πρόκειται για ένα μόνο ακίνητο είτε για περισσότερα, στην περίπτωση που ο πιστωτής επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, προς το σκοπό της είσπραξης της οφειλής προς αυτόν.

  Συνέχεια

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media