Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια εξαιρετική αυστηροποίηση του νόμου Κατσέλη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη όσον αφορά στο νόμο Κατσέλη και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Ενώ στο παρελθόν σε περίπτωση υψηλού κυρίως δανεισμού γινόταν δεκτό το επιχείρημα με απλά λόγια γιατί έδιναν οι Τράπεζες τόσα λεφτά σε δανειολήπτες χωρίς οικονομικά  εχέγγυα , τώρα αντιστράφηκε το επιχείρημα εις βάρος των δανειοληπτών οι οποίοι κατά την κρίση πολλών δικαστών βαρύνονται με δόλο όταν ανέλαβαν τα δάνειά τους καθώς  γνώριζαν κατά την κρίση πάντα των αποφάσεων ότι δεν θα ήταν σε θέση να τα αποπληρώσουν.

Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι απορριπτικές αποφάσεις λόγω δόλου, αλλά και οι αποφάσεις που γίνονται δεκτές πολλές φορές ορίζουν υψηλές μηνιαίες δόσεις, αλλά και ορίζουν εκποίηση των επιπλέον περιουσιακών στοιχείων εκτός της κύριας οικίας. Αυτό αποτελεί μια στροφή της νομολογίας προς το αυστηρότερο για τους δανειολήπτες.

Απαιτείται επομένως μια πολύ προσεκτική νομική εργασία από την πλευρά του δικηγόρου που αναλαμβάνει τη υπόθεση σας, ένα πολύ σωστά και ορισμένο δικόγραφο έτσι ώστε τουλάχιστον να αποτρέπονται απορρίψεις για λόγους παραδεκτού, αλλά και μια σωστή εξέταση του μάρτυρα στο ακροατήριο. Από εκεί και πέρα και όσον αφορά στην ουσία του θέματος η έκβαση της κάθε υπόθεσης εναπόκειται στην κρίση του φυσικού δικαστή του κάθε δανειολήπτη.

 

 

Scroll to Top