1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα ρυθμίσεων

Να έχει ληφθεί δάνειο από τον ΟΕΚ και να υπάρχει ιδιοκατοίκηση και χρήση κατοικίας από το δανειολήπτη

 

2 Πώς γίνεται πρακτικά η αίτηση ; Τι δικαιολογητικά απαιτούνται ;

Μέσω ειδικής πλατφόρμας και για διάστημα 8 μηνών. Τα δικαιολογητικά θα οριστούν με αποφαση του ΟΑΕΔ

 

3 Τι οφέλη υπάρχουν ;

Αύξηση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής, μείωση κατά15% του αρχικού ποσού δανεισμού

 

4 Υπάρχει περίπτωση διαγραφής ;

ναι για όσους έχουν καταβάλλει το 60% του τελικού ποσού του δανείου τους και για όσους έχουν χρέος κάτω από 6.000 ευρώ.

 

5 Τι γίνεται με τους τόκους ;

τόκοι κεφαλαίου και υπερημερίας διαγράφονται όπως και κεφαλαιοποιημένοι τόκοι

 

6 Τι γίνεται με τους πολύτεκνους ;

Έχουν διαγραφή 35% του δανείου τους

 

6 Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για άλλες ομάδες;

Συνταξιούχοι , χήροι με προστατευόμενο  μέλος, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ , ανάπηροι με 67& αναπηρία έχουν έκπτωση 1-% στο ήδη μειωμένο χρέος

 

7 Τι γίνεται με τους ανέργους ;

Έχει περίοδο χάριτος και μη καταβολής έως τρία έτη

 

8 Τι γίνεται αν ο δανειολήπτης δεν είναι συνεπής ;

Βεβαιώνεται το ποσό στη ΔΟΥ μέσα σε έξι μήνες

 

 

Scroll to Top