Πώληση Δανείων: Τι έγινε με τα δάνεια που μεταβιβάστηκαν σε ξένες εταιρείες

Μάθε για ποιους λόγους μπορεί να καταγγελθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης

Στην ρύθμιση των οφειλών της μέσω της πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού προχώρησε εντολέας του γραφείου μας. Πρόκειται για κυρία 54 ετών με συνολικές οφειλές ύψους 20.613,72 ευρώ τις οποίες διαχειρίζεται εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.

Η εντολέας μας έχοντας βιώσει πολύ δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις αποφάσισε ότι θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις. Τα προηγούμενα χρόνια είχε επιβαρυνθεί με δάνεια τα οποία λάμβανε ο εν διαστάσει σύζυγός της και ήταν συνοφειλέτιδα η ίδια. Πλέον εργάζεται ως καθαρίστρια και ήθελε με τον μισθό που λαμβάνει να αποπληρώνει τις οφειλές της, καθώς φοβόταν για τυχόν συνέπειες στην κύρια κατοικία της και ο εν διαστάσει σύζυγός της αδιαφορεί για τις οφειλές που έχει προκαλέσει.

Επισκέφθηκε το γραφείο μας και ύστερα από συμβουλευτική ξεκινήσαμε την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης λάβαμε την σύμβαση αναδιάρθρωσης. Η πρόταση της εταιρείας διαχείρισης ήταν ρύθμιση των οφειλών σε 156 μηνιαίες δόσεις ποσού 169,67 ευρώ.

Η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι απαιτητική και ο οφειλέτης θα πρέπει να δείχνει συνέπεια και επιμέλεια και μετά την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, καθώς οι πιστωτές του έχουν δικαίωμα καταγγελίας αυτής.

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να καταγγείλει κάποιος πιστωτής την σύμβαση αναδιάρθρωσης αναφέρονται στην ίδια τη σύμβαση. Ενδεικτικά, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή 3 μηνιαίων δόσεων προς τον πιστωτή, ή εφόσον αποδειχθεί ότι η σύμβαση βασίστηκε σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις, ή στοιχεία που υπέβαλε ο οφειλέτης κατά την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Επίσης, ένας πιστωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση αναδιάρθρωσης εφόσον την έχει καταγγείλει κάποιος άλλος από τους συμμετέχοντες πιστωτές. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό ο οφειλέτης να παραμένει συνεπής προς όλους τους πιστωτές του ώστε να μην διακινδυνέψει να χαθεί ολικά η ρύθμιση.

Λόγους καταγγελίας μπορούν να αποτελέσουν και η αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη, η δήλωσή του ότι αναστέλλει τις πληρωμές, η σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης καθώς και η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη, δηλαδή γενικά αν μετά τη σύμβαση δείξει εικόνα αφερεγγυότητας..

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όπως γίνεται κατανοητό, δεν ολοκληρώνεται με την σύμβαση αναδιάρθρωσης αλλά αντίθετα είναι μία διαδικασία που κρατάει χρόνια και καθ’ όλη την διάρκεια της ρύθμισης οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι απολύτως συνεπείς. Οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο που θα του εξηγήσει την διαδικασία και θα επιστήσει την προσοχή τους στα σημαντικά σημεία της ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση όμως και οι οφειλέτες όταν λαμβάνουν την σύμβαση αναδιάρθρωσης θα πρέπει να την διαβάσουν πολύ προσεκτικά και να την κατανοήσουν.

Scroll to Top