1 Μπορώ να ρυθμίσω με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό  χρέη της παλιάς μου επιχείρησης που έκλεισε;

Όχι μόνο για ενεργείς επιχειρήσεις ισχύει η ρύθμιση

 

2 Έχω οφειλές σε τράπεζα και εφορία που έχουν δημιουργηθεί το 2017 μπορώ να τις ρυθμίσω ;

Όχι η ρύθμιση είναι για χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2016

 

3 Πρέπει να είμαι συνεπής στην καταβολή των τρέχουσων οφειλών μου προς την εφορία και τα ταμεία ;

Ναι αλλιώς μπορεί να επηρεαστεί η ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού

 

4 Αν έχω  μόνο έναν πιστωτή  τότε τι γίνεται;

Γίνεται διμερής διαπραγμάτευση χωρίς μεσολάβηση συντονιστή

 

5 Έχω μια επιχείρηση που παρουσιάζει ζημίες τα τελευταία 5 έτη μπορώ να ρυθμίσω ;

Όχι πρέπει να υπάρχει κέρδος προ φόρων σε μία από τις  τρείς  τελευταίες χρήσεις

 

6 Έχω ομόρρυθμη εταιρεία, αλλά δεν μπορώ να συνεννοηθώ με το συνεταίρο μου μπορώ να κάνω μόνος μου την αίτηση ;

Όχι πρέπει υποχρεωτικά όλοι οι εταίροι να κάνουν τη ρύθμιση

 

7 Αν πετύχω συμφωνία με τους πιστωτές μου αλλά δεν μπορέσω να πληρώσω έναν πιστωτή τι γίνεται ;

Ο πιστωτής αυτός μπορεί να ζητήσει να ακυρωθεί η ρύθμιση

 

Scroll to Top