Αγορά-Πώληση Ακινήτων

19Δεκ 2019

Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα κατά γενική ομολογία έχει «ανοίξει» η αγορά των ακινήτων. Δηλαδή έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των αγοραστών ακινήτων. Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα είναι δελεαστική και για πολίτες από άλλες χώρες ιδίως αν επιθυμούν μέσω της αγοράς ακινήτου εκτός από ένα περιουσιακό στοιχείο να αποκτήσουν και visa που θα τους επιτρέπει να διαμένουν στη χώρα και να ταξιδεύουν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Εν τούτοις η αγορά ενός ακινήτου είναι μια σοβαρή επένδυση καθώς τα χρήματα που επενδύει κάποιος για να αποκτήσει ένα ακίνητο είναι οι οικονομίες μιας ζωής, ή προέρχονται από ανάληψη δανειακής υποχρέωσης που θα τον επιβαρύνει για πολλά χρόνια ή είναι μια σοβαρή  επένδυση για επιχειρηματικές δραστηριότητες (αυτό ισχύει ιδίως για τους αλλοδαπούς αγοραστές)

Συνέχεια