Νομολογία 1083/Φ1131/2013

Το Δικαστήριο δικαίωσε χαμηλοσυνταξιούχο ορίζοντας του μηνιαίες καταβολές 50 ευρώ  προς  τις Τράπεζες,  με επαναπροσδιορισμό δικασίμου για δεύτερη φορά αφού σε προηγούμενη δίκη είχε πάλι …

Νομολογία 1083/Φ1131/2013 Διαβάστε »

Νομολογία 858/Φ174/2013

Αριθμός Απόφασης 858/Φ174//2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ……., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και …

Νομολογία 858/Φ174/2013 Διαβάστε »

Scroll to Top