Νομολογία 1508/Φ2626/2015 Ειρηνοδικείο Αθηνών

Ακόμα μία δανειολήπτης δικαιώνεται με απόφαση του γραφείου της κ. Κορσάνου, διαγράφοντας οριστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρεών της. Η συγκεκριμένα υπόθεση, την οποία με …

Νομολογία 1508/Φ2626/2015 Ειρηνοδικείο Αθηνών Διαβάστε »

Νομολογία 75/Φ 1405 / 2015

Διαγραφή ποσού 113.980,50 ευρώ σε άνεργο πρώην ελεύθερο επαγγελματία ψυκτικό. Απορρίπτεται η ένσταση των Τραπεζών περί δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής. Δεν εκποιήθηκε το επιπλέον περιουσιακό …

Νομολογία 75/Φ 1405 / 2015 Διαβάστε »

Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων μετά την κατάθεση έφεσης του δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί η ακίνητη περιουσία έως την εκδίκαση της έφεσης

Παρακάτω παρατίθενται δύο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων εν όψιν έφεσης δανειολήπτη με αντίθετα ακριβώς σκεπτικά:   ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών …

Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων μετά την κατάθεση έφεσης του δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί η ακίνητη περιουσία έως την εκδίκαση της έφεσης Διαβάστε »

Scroll to Top