Δικαστικές αποφάσεις 2018

10Μαΐ 2019

 ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΟΣΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

92/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ευγενία Ζήμου, η οποία ορίσθηκε με Πράξη της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου, και από τη Γραμματέα Σοφία Παγωνίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Ιουνίου 2018, για να δικάσει τη με αριθμό έκθ. κατ. δικ. 1394/18-12-2015 κλήση, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται η συζήτηση της με αριθμό έκθ. κατ. δικ. 1304/1-10-2013 αίτησης μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ….. του … και της …, κατοίκου …, οδός …. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου, η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών Δ.Σ.Α.: Π1471377/18-6-2018) και

Continue reading

23Ιαν 2019

                                     

 Αριθμός Απόφασης

7054/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Συγκροτήθηκε νόμιμα από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών ……………, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα ……………. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 23.03.2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: …………………. του………… και της ……, κατοίκου Α…….επί της οδού ………, αρ. …, ο οποίος παρέστη μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου, που προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013.

Continue reading

09Ιαν 2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

 

 

 

                               Αριθμός Απόφασης

13952/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από την Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα …………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Οκτωβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ….  αριθμ. ….), νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ………., που κατέθεσε το υπ’ αριθμ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών κι ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: ……. του ……, κατοίκου …….. …… (οδός …….), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου, που κατέθεσε το υπ’ αριθμ. ……… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών κι ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

Continue reading

24Δεκ 2018

                         Αριθμός Απόφασης: 7768/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη της Γραμματέα …………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18.4.2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: …………………. του………… και της ……, κατοίκου Α…….επί της οδού ………, αρ. …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

19Νοέ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ν. 3869/2010

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 114/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ NAYΠΑΚΤΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: ………….

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ………….

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12-6-2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. ……….. του ….. και της ……, κατοίκου ……….., ΑΦΜ ……… ΔΟΥ …….. και 2. ……… του …. και της ….., κατοίκου ομοίως, ΑΦΜ ……./ΔΥΟ ….., οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξουσίας τους δικηγόρου, του Δ.Σ. Αθηνών, Άννας Κορσάνου.

Continue reading

19Νοέ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ν.3869/2010

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 309/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………….. και από την Γραμματέα …………. . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 02η Μαΐου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ (αρ.κατ.δικ. 708/14-12-2015): …………………. του…………, κατοίκου …….., επί της οδού ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.

Continue reading

15Οκτ 2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 6835/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …………… που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα …………. .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. , κατοίκου …….. ……. , που παραστάθηκε μετά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

15Οκτ 2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 6834/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …………… που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα …………. .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:…………………. , κατοίκου …….. ……. , που παραστάθηκε μετά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

28Σεπ 2018

                   Σημαντική διαγραφή χρέους για δανειολήπτη με συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες 43.158,69 ευρώ.

Θα καταβάλει συνολικά 24.000 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές 400 ευρώ για πέντε έτη. Διαγραφή χρέους 19.000 ευρώ.  

Αριθμός Απόφασης: 473/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ……………….. και το Γραμματέα …………. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του…………, κατοίκου …….., οδός ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading