Δικαστικές αποφάσεις 2020

22Ιούν 2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αριθμός απόφασης 1502/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Ελένη Μπακογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Μαρία Γιαντσίδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαΐου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Γ.Γ. του … και της …, κατοίκου …, οδός .. αρ. .., με Α.Φ.Μ. …., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

22Ιούν 2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

116/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου Ελένη Καψιμάλη και τη Γραμματέα Μαρία Παπαγρηγορίου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20/09/2019 για να δικάσει την υπόθεση:

Της αιτούσας: Ι.Κ. του Αναστασίου, κατοίκου … Αττικής (οδός …, αριθ. ..), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

09Μαρ 2020

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Αριθμός 85/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή, Μαρία Χαλκιαδάκη, Ειρηνοδίκη, και από τη Γραμματέα, Ελένη Ροϊνά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 20η Μαρτίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας – καλούσας: Ε.Α. του .., κατοίκου … Αττικής, …, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Άννας Κορσάνου.

Continue reading