Δικαστικές αποφάσεις 2021

16Ιούν 2021
Είμαστε υπερήφανοι που οι περισσότερες υποθέσεις του γραφείου μας έχουν θετική έκβαση.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έκανε έφεση εναντίον θετικής απόφασης πελάτη μας. Η έφεση απορρίφθηκε για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο πελάτης μας έχει πλήρη προστασία.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4111/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Τζαμικόσογλου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από το γραμματέα Δημήτριο Δεριζιώτη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσία, στο ακροατήριό του, στις 16 Νοεμβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνέχεια