ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2023

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 373/2023 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Λούκου και τον Γραμματέα Νικόλαο Μπακάλη. Συνεδρίασε δημόσια στο …

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2023 Διαβάστε »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2023

Πτώχευση μικρού αντικειμένου – Διορισμός συνδίκου πτώχευσης – Διαχειριστής αφερεγγυότητας – Διόρθωση απόφασης πτώχευσης Άρθρα 315 και 318 ΚπολΔ. Άρθρο 173 Ν. 4738/2020. Ο εισηγητής …

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2023 Διαβάστε »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2023

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ Αριθμός απόφασης 60/2023 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Φούρκα Βασίλειο, που όρισε η Πρόεδρος του …

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2023 Διαβάστε »

Scroll to Top