Φορολογία

23Ιούν 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Continue reading

23Ιούν 2017

 

 

Οι τράπεζες λαμβάνουν καθημερινά πάνω από 1.000 ηλεκτρονικά κατασχετήρια για να δεσμεύσουν και να αποδώσουν στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα τα ποσά που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών του Δημοσίου οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιήσει τα χρέη τους. Ταυτόχρονα, όσοι πολίτες χρωστούν στο Δημόσιο μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις ακινήτων περιουσιακών τους στοιχείων.

Continue reading

01Ιούν 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 

 

1.Ποιά μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;

α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου, β) κατάσχεση ακινήτων. Επίσης είναι δυνατή, η λήψη διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

 

  1. Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

 

3.Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Όχι.

 

 

4.Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;

Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

 

5.Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεματιστή;

Μετά από την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.

 

 

6.Υποβάλλεται αίτηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και από ποιόν;

Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

 

7.Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής;

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.

 

8.Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Ποσό μικρότερο των 1.000 ευρώ

 

9.Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;

Μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.

 

27Μαρ 2017

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

 

            Πρόκειται για μια από τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εφορία προβαίνει σε κατασχέσεις επί της περιουσίας οφειλετών της. Ειδικότερα, ο οφειλέτης στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανήλικος, ηλικίας σήμερα 17 ετών, και τη γονική του μέριμνα ασκεί η μητέρα του. Η ακίνητη περιουσία του περιήλθε σε αυτόν, όταν απεβίωσε ο πατέρας του και έγινε κληρονόμος εξ αδιαθέτου. Ο πατέρας του είχε σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία ωστόσο δεν είναι εκμεταλλεύσιμη καθώς δεν έχει κανένα εισόδημα εξ αυτής. Η μητέρα του και ασκούσα τη γονική μέριμνα, εργάζεται ως καθαρίστρια προκειμένου να εξασφαλίσει για την ίδια και το τέκνο της τα προς το ζην.

Οι οφειλές προέρχονται από ΕΝΦΙΑ και φόρο κληρονομίας τα οποία αποτελούσαν υπέρογκα ποσά, για την καταβολή των οποίων δεν υπήρχε καμία δυνατότητα. Το σύνολο της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε και η κατάσχεση από την Εφορία ανερχόταν στο ποσό των 35.000 ευρώ. Δυνάμει της ανωτέρω βεβαιωθείσας οφειλής επιβλήθηκε κατάσχεση στην κύρια οικία του ανηλίκου οφειλέτη, στην οποία κατοικεί με τη μητέρα του, ενώ παράλληλα είχε στην ιδιοκτησία του, λόγω του θανάτου του πατέρα του και άλλα ακίνητα, σημαντικά μεγαλύτερης αξίας.

Συνεπεία των ανωτέρω κατατέθηκε ανακοπή και αίτηση αναστολής στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, και ζητήθηκε να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής, η οποία πράγματι χορηγήθηκε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία της κατάσχεσης.

27Μαρ 2017

Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι όταν καλούνται για έλεγχο από τις Αρχές

 

 

Με απλά λόγια, οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για τη διαδικασία του ελέγχου:

 

(α) Στις περισσότερες περιπτώσεις κοινοποιείται στον φορολογούμενο συστημένη επιστολή, με την οποία του γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε εντολή ελέγχου για συγκεκριμένα έτη. Η ημερομηνία επίδοσης της συστημένης επιστολής έχει σημασία για το θέμα πιθανής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει κοινοποιηθεί πληθώρα τέτοιων επιστολών, που ενημερώνει φορολογουμένους ότι έχουν επιλεγεί προς έλεγχο για τα έτη 2002 – 2013 και όχι μόνο.

Continue reading

13Ιούλ 2016

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ

Μεγάλο μέρος των φορολογουμένων βρίσκονται υπό τις παρούσες συνθήκες να οφείλουν σημαντικά ποσά στην εφορία και οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες και σαφώς ανασφάλεια για τους φορολογούμενους, οι οποίοι βρίσκονται έκθετοι, αγωνιώντας ακόμα και για την τύχη της περιουσίας τους.

Συνέχεια

07Ιούλ 2016

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Μεγάλο μέρος των φορολογούμενων πολιτών αγωνιά για την έκβαση των φορολογικών ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς μας και ποια είναι τα μέσα άμυνας που διαθέτουμε απέναντι στη φορολογική διοίκηση, καθώς και την εν γένει διαδικασία που ακολουθείται μετά τη βεβαίωση ενός προστίμου από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Συνέχεια

29Ιούν 2016

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

  1. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;

α) Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη. Δηλαδή μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 ή σε 24 δόσεις.

β) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες στιςΔ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή τουλάχιστον μία δόση αυτών.

γ) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δύνανται να καταβάλλονται έως και την 30.6.2017 οι βεβαιωμένες έως τις 31.12.2012 στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές.

Συνέχεια

28Ιούν 2016

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ;

Με το ν. 4336/2015 θεσπίστηκε η εξαίρεση της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεων από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους περιοδικώς καταβαλλόμενων ασφαλιστικών βοηθημάτων, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Επίσης, θεσπίστηκε η επιβολή κατασχέσεως επί υπερβάσεως του εν λόγω ποσού , για τα χρέη προς το Δημόσιοεπί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ, ενώ προσδιορίστηκε το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό  λογαριασμό μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Συνέχεια

28Ιούν 2016

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α’/17.10.2015), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με τις διατάξεις αυτές, αυξήθηκε το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής άνω του οποίου ζητείται ποινική δίωξη των υπευθύνων από τις 50.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σε 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών για συνολικά μικρότερα ποσά των 100.000 ευρώ.

Συνέχεια

  • 1
  • 2