Τι πρέπει να κάνω αν γίνει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στην επιχείρηση μου

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή 1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός …

Τι πρέπει να κάνω αν γίνει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στην επιχείρηση μου Διαβάστε »

Βασικές Έννοιες του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν …

Βασικές Έννοιες του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάστε »

Βασικές Έννοιες και Ορισμοί του Κανονισμού

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 1)   «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο …

Βασικές Έννοιες και Ορισμοί του Κανονισμού Διαβάστε »

Λίγα Λόγια για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) και την Εφαρμογή του στην Ελληνική Έννομη Τάξη

Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως …

Λίγα Λόγια για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) και την Εφαρμογή του στην Ελληνική Έννομη Τάξη Διαβάστε »

Scroll to Top