Ας δούμε μια απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για υπόθεση γιατρού που ζήτησε να χρησιμοποιήσει στοιχεία φακέλου ασθενούς σε δίκη που ξεκίνησε ο ασθενής εις βάρος του

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Τι πρέπει να κάνω αν γίνει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στην επιχείρηση μου

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή 1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός …

Τι πρέπει να κάνω αν γίνει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στην επιχείρηση μου Διαβάστε »

Βασικές Έννοιες του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν …

Βασικές Έννοιες του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάστε »

Βασικές Έννοιες και Ορισμοί του Κανονισμού

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 1)   «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο …

Βασικές Έννοιες και Ορισμοί του Κανονισμού Διαβάστε »

Λίγα Λόγια για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) και την Εφαρμογή του στην Ελληνική Έννομη Τάξη

Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως …

Λίγα Λόγια για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2016/679) και την Εφαρμογή του στην Ελληνική Έννομη Τάξη Διαβάστε »

Τι είναι ο DPO

Τι είναι ο DPO

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των …

Τι είναι ο DPO Διαβάστε »

Scroll to Top