Μέσα άμυνας οφειλέτη δανειολήπτη

19Δεκ 2019
ΕΞΩΔΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩ

Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο.

Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη. εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται. Δηλαδή δεν καλείται ο δανειολήπτης σε κάποιο δικαστήριο πριν εκδοθεί η διαταγή πληρωμής. Να σημειωθεί ότι αφού εκδοθεί μια διαταγή πληρωμής μπορεί η Τράπεζα χωρίς τη συναίνεση του δανειολήπτη να εγγράψει προσημείωση υποθήκης σε ακίνητό του δικό του ή και του εγγυητή.

Συνέχεια