ΕΞΩΔΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩ Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από …

ΕΞΩΔΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Διαβάστε »

Scroll to Top