Η Διαμεσολάβηση είναι ένας νέος άγνωστος ακόμα θεσμός στην Ελλάδα που λίγοι στην πράξη εφαρμόζουν. Κι όμως στο θέμα της ρύθμισης τραπεζικών δανείων έχει θεαματικά αποτελέσματα.

Άλλη μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση έλαβε χώρα μεταξύ δανειολήπτη με οφειλές σε πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό δάνειο και ανοιχτό δάνειο αρκετών χιλιάδων ευρώ συνολικά, και με Τράπεζα.

Ο δανειολήπτης είχε οικονομικές εκκρεμότητες πολλά χρόνια με την Τράπεζα που δεν μπορούσε να ταχτοποιήσει ούτε με ρυθμίσεις που προσπαθούσε να κάνει μόνος του  ενώ είχε εκδοθεί εις βάρος του και διαταγή πληρωμής.

Τα ποσά οφειλών του είχαν εκτοξευθεί. Κατόπιν της νομικής καθοδήγησης της δικηγόρου Άννας Κορσάνου έκανε αίτημα μέσω διαπιστευμένου διαμεσολαβητή στην Τράπεζα η οποία δέχτηκε το αίτημα και διεξήχθη η διαμεσολάβηση παρουσία των μερών των δικηγόρων τους  υποχρεωτικά και του διαμεσολαβητή.

Κατόπιν οκτώ ωρών επετεύχθη αποτέλεσμα ιδιαίτερα επωφελές για το δανειολήπτη που δεν μπορούσε να καταφέρει μόνος του με τις ρυθμίσεις που του πρότεινε η Τράπεζα κατά καιρούς.

Υπεγράφη πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης και μέσα σε μία ημέρα διευθέτησε τις οφειλές του που εκκρεμούσαν για τουλάχιστον μια πενταετία.

Για περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αλλά και για το θεσμό της διαμεσολάβησης μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο μας

Scroll to Top