Διαμεσολάβηση

Μια ακόμα τραπεζική διαπραγμάτευση χειρίστηκε με επιτυχία το γραφείο μας. Πρόκειται για μια πολυμερή χρηματοοικονομική διαπραγμάτευση καθώς ο οφειλέτης είχε δανειακές οφειλές υψηλών ποσών περίπου 700.000 ευρώ σε πολλές Τράπεζες.

Τα δάνεια τιτλοποιήθηκαν και πλέον τα διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με κάθε μία εταιρεία χωριστά. Η διαπραγμάτευση με την εταιρεία Cepal που περιγράφεται σε προηγούμενη ανάρτηση άρθρο στη σελίδα μας πήγε εξαιρετικά καλά και είχε αποτέλεσμα τη διαγραφή ποσού 150.000 ευρώ.

Κατόπιν ακολούθησε η διαπραγμάτευση με την εταιρεία Do Value Greece. Το ποσό οφειλής ήταν 77.000 ευρώ. Τα ποσά των οφειλών έμειναν απλήρωτα πολλά έτη. Τα δάνεια ελήφθησαν από το δανειολήπτη προκειμένου να στηρίξει την επιχείρησή του, βιοτεχνία ενδυμάτων που μετά από 25 χρόνια άνθισης κατέρρευσε. Οι παλαιότεροι επιχειρηματίες, καθώς είχαν υπερεπενδύσει στις επιχειρήσεις τους δεν είχαν τη συλλογιστική του stop loss strategy, δηλαδή να κλείσουν για να σταματήσει η ζημία και έτσι βρέθηκαν και με κλειστές επιχειρήσεις και με χρέη.

Ο οφειλέτης προκειμένου να απαλλαγεί από τις οφειλές του αποφάσισε να πουλήσει την κύρια οικία του μια μαιζονέτα στην περιοχή της Βούλας. Το ακίνητο έχει μεγάλη αξία και παρόλη τη δυσκολία των καιρών βρέθηκε αγοραστής (όπως φαίνεται δεν αντιμετωπίζουν όλοι οικονομικές αντιξοότητες) και έτσι λόγω της αξίας του ακινήτου και παρόλο που η εταιρεία δεν είχε πρώτη προσημείωση επί του ακινήτου δεν προσέφερε μεγάλη διαγραφή. Συμφωνήθηκε ότι με την καταβολή ποσού εφάπαξ 63.000 ευρώ θα διαγραφεί η οφειλή. Το θέμα της ολοσχερούς εξόφλησης των δανείων μέσω της πώλησης ακινήτου δεν είναι τόσο απλό όταν υπάρχουν οφειλές σε πολλές εταιρείες.

Γενικά οι οφειλέτες που είναι πλέον και μεγαλύτερης ηλικίας προσπαθούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους για να μην αφήσουν εκκρεμότητες στα παιδιά τους, κάτι όμως που δεν είναι πάντα εύκολο ή εφικτό. Παρόλο που έχουν τη διάθεση δεν μπορούν να το καταφέρουν. Χρειάζονται σωστές ενέργειες και σωστή συλλογιστική για να βγει κάποιος από το «βάλτο» της υπερχρέωσης. Απαιτείται στάθμιση των εναλλακτικών της μιας πλευράς, αλλά και της πλευράς των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που άλλες φορές δείχνουν πιο ελαστική και άλλες φορές δείχνουν πιο σκληρή στάση. Η πολιτεία παρέχει τη λύση του πτωχευτικού νόμου, του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης.

Μέρος των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε στο κέντρο διαμεσολαβήσεων και διαπραγματεύσεων της Άννας Κορσάνου
Η Άννα Κορσάνου είναι εξειδικευμένη χρηματοοικονομική διαμεσολαβήτρια και διαπραγματεύτρια.

Scroll to Top