ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ON LINE ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Η Τραπεζική Διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος διευθέτησης των δανειακών οφειλών με τη βοήθεια διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Τα μέρη είναι παρόντα στη διαμεσολάβηση μαζί με το δικηγόρο τους και διαπραγματεύονται και ρυθμίζουν την υπόθεσή τους.

Η φυσική παρουσία των μερών μπορεί κάποιες φορές να είναι δύσκολη. Ιδίως λόγω της απόστασης αν το ένα μέρος διαμένει σε διαφορετικό χώρο από το άλλο μέρος, ή και λόγω της παρούσης συγκυρίας της πανδημίας του covid19 μπορεί κάποιος από τους συμμετέχοντες να μην επιθυμεί φυσική παρουσία στο χώρο που διεξάγεται η διαμεσολάβηση.

Για το λόγο αυτό υπάρχει η δυνατότητα της on line διαμεσολάβησης δηλαδή μπορεί να διεξαχθεί μια διαμεσολάβηση με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω μια πλατφόρμας όπως είναι η πλατφόρμα zoom.

Στην περίπτωση αυτή μπορούν να εμφανίζονται σε κοινή οθόνη όλα τα μέρη, αλλά και να χωρίζονται σε διαδικτυακά δωμάτια τα μέρη με τους δικηγόρους τους.

Το διαδίκτυο μπορεί να εκμηδενίσει τις αποστάσεις και να διευκολύνει την επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό ακόμα και αν δεν μένετε στην Αθήνα μπορείτε να έχετε συνεργασία με έναν έμπειρο δικηγόρο ή διαμεσολαβητή από την άνεση του σπιτιού σας, χωρίς να μετακινηθείτε.

Το γραφείο μας διεξάγει διαμεσολαβήσεις on line. Λόγω της συγκυρίας της πανδημίας αυτό είναι άλλωστε αναπόφευκτο και πράγματι έγινε τραπεζική διαμεσολάβηση για πελάτη του γραφείου μας με επιτυχία.

Σε περίπτωση δανειακών σας οφειλών με τράπεζα που διαθέτει τμήμα διαμεσολάβησης μπορεί να γίνει η διαδικασία της τραπεζικής διαμεσολάβησης διαδικτυακά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.

Scroll to Top