Διαμεσολάβηση

Άλλη μια επιτυχής διαπραγμάτευση δανείου ολοκληρώθηκε για πελάτη του γραφείου μας. Η κάθε υπόθεση δανείου έχει και την ιστορία της και στη σελίδα αυτή εκτός από νομικές πληροφορίες δίνουμε και την ανθρώπινη πτυχή της υπόθεσης.

Πρόκειται για δανειολήπτη πρώην έμπορο χωρίς ακίνητη περιουσία. Είχε δύο δάνεια ληξιπρόθεσμα για περίπου 10 έτη. Το ένα δάνειο έφτασε το ποσό των 87.680 ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι για το δάνειο αυτό η ρύθμιση που τελικά έγινε ήταν καταβολή ποσού 7.852 ευρώ και πλήρης εξόφληση. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια διαγραφή οφειλής και αυτό επειδή δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς σε πόσο χαμηλές τιμές εξαγοράστηκαν τα δάνεια από τις ξένες εταιρείες και τώρα έχουν τη δυνατότητα ανάλογα με τους υπολογισμούς τους να κάνουν τέτοιες διαγραφές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δανειολήπτης κατέβαλε ολόκληρο το ποσό και εξόφλησε καθώς είχε αυτή τη δυνατότητα, αλλιώς του είχε δοθεί η δυνατότητα για καταβολή δόσεων

Το πιο σύνθετο πρόβλημα ήταν με το δεύτερο δάνειο όπου εκεί εγγυήτρια ήταν η πεθερά του δανειολήπτη που είχε ακίνητη περιουσία και το δάνειο ήταν εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης σε ακίνητό της. Λόγω των δανειακών υποχρεώσεων είχαν δημιουργηθεί τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στους δανειολήπτες και ενδοοικογενειακές προστριβές λόγω της κατάστασης της υπερχρέωσης. Η εγγυήτρια έκανε αίτηση υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 αλλά απερρίφθη η αίτησή της λόγω δόλου όπως οι περισσότερες αιτήσεις πλέον και για αυτό οι δανειολήπτες θα πρέπει να έχουν χαμηλές προσδοκίες ως προς τη διαδικασία του νόμου 3869/2010. Το δάνειο αυτό ήταν σε ελβετικό φράγκο κάτι που δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το δάνειο ύψους 267.000 CHF είχε διαγραφή 100.000 CHF. Το δοσολόγιο όμως δυσκόλεψε το δανειολήπτη. Τα πρώτα 4 έτη η δόση προτάθηκε στα 300 ευρώ και αλλάζει ανάλογα με την αλλαγή της ισοτιμίας. Μετά όμως η δόση ανεβαίνει στα 1.200 ευρώ. Στο σημείο αυτό δεν υπήρξε καμία αλλαγή στη στάση της εταιρείας. Σίγουρα η διαγραφή ήταν πολύ σημαντική παρόλαυτά. Σίγουρα ο δανειολήπτης στη διαπραγμάτευση αυτή είχε οφέλη καθώς είχε χάσει τη διέξοδο του νόμου Κατσέλη με την απορριπτική απόφαση.

Scroll to Top