Επιτυχής Διαμεσολάβηση

Ακόμα μία επιτυχία για το γραφείο μας, καθώς έγινε δεκτή ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης λόγω μη νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων για την επίσπευση διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορούσε γυναίκα οφειλέτιδα με χρέη που πλέον διαχειρίζεται η εταιρεία Do Value Greece. Της επιδόθηκε διαταγή πληρωμής για δεύτερη φορά (δεύτερη επίδοση της ίδιας διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί χρόνια πριν). Αμέσως και με τη συμβουλευτική του γραφείου μας ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία. Εν τούτοις και παρά τις διαπραγματεύσεις επιδόθηκε και τον Ιούνιο του 2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της κύριας κατοικίας τους και ορίσθηκε πλειστηριασμός για τον Ιανουάριο του 2023. Κατά της πράξης αυτής ασκήσαμε ανακοπή, ενώ συνεχίσαμε τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι να εξαντλούνται όλα τα ένδικα βοηθήματα και παράλληλα να γίνεται και προσπάθεια διαπραγμάτευσης σε περίπτωση αποτυχίας των ενδίκων βοηθημάτων.

Μετά από αρκετούς μήνες επικοινωνίας μας γνωστοποιήθηκαν από την εταιρεία οι προτάσεις ρύθμισης. Να αναφερθεί ότι η εντολέας μας διατηρούσε οφειλές από τρεις δανειακές συμβάσεις και ο πλειστηριασμός επισπεύθηκε δυνάμει της μίας εξ αυτών. Για την συνολική ρύθμιση των δανείων ζητήθηκε εφάπαξ προκαταβολή 22.500 ευρώ. Η πρόταση αυτή ήταν εντελώς ανεδαφική και δεν ανταποκρινόταν στις οικονομικές δυνατότητες της εντολέως μας. Πόσο εύκολο είναι να βρει κάποιος άμεσα 22.500 ευρώ; Σκεφτόταν να δανειστεί από συγγενικά της πρόσωπα σε περίπτωση ανάγκης.

Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε την ρύθμιση μόνο της δανειακής σύμβασης λόγω της οποίας επισπεύθηκε η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, προκειμένου σταματήσει ο πλειστηριασμός. Για την ρύθμιση αυτού του δανείου ζητήθηκε εφάπαξ προκαταβολή 11.500 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή περιείχε και πάλι υψηλή προκαταβολή, αλλά ήταν πιο εφικτή σε σχέση με την πρώτη. Ωστόσο, στη σύμβαση ρύθμισης που λάβαμε για να μελετήσουμε τους όρους της ρύθμισης δεν αναγραφόταν πουθενά η καταβολή του ποσού των 11.500 ευρώ αλλά ούτε και η διακοπή της συγκεκριμένης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση υπογραφής και τήρησης της ρύθμισης.

Το κείμενο, δηλαδή, της σύμβασης δεν παρείχε στην εντολέα μας καμία ασφάλεια ότι θα σταματήσει ο πλειστηριασμός αν καταβάλλει 11.500 ευρώ και τηρεί και τις μηνιαίες δόσεις. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε από την εταιρεία την επαναδιατύπωση του κειμένου της σύμβασης. Στη συνέχεια και ενώ περιμέναμε ενημέρωση, ώστε να υποφραφεί η σύμβαση ρύθμισης με τις αλλαγές που ζητήσαμε, 1 ημέρα πριν την εκδίκαση της ανακοπής και 4 πριν την λήξη της προθεσμίας για αποδοχή της σύμβασης, μας ενημέρωσε υπάλληλος της εταιρείας ότι δεν είναι δυνατές οι αλλαγές του κειμένου. Η εταιρεία παρουσιάζει προδιατυπωμένα κείμενα ρύθμισης, όπου αλλάζουν μόνο τα νούμερα των δανείων και των δόσεων και δεν αλλάζει ούτε μια λέξη επιπλέον.

Όπως σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων έτσι και στην επικοινωνία που μας γνωστοποιήθηκε η άρνηση για την επαναδιατύπωση του κειμένου, γίναμε αποδέκτες της καταχρηστικής συμπεριφόράς της εταιρείας διαχείρισης και υπαλλήλων αυτής. Συγκεκριμένα, μία από τους αρμόδιους για την υπόθεση υπαλλήλους επέδειξε αγένεια, θράσος και έλλειψη σεβασμού προς την κυρία Κορσάνου με αποτέλεσμα την γραπτή διαμαρτυρία για την συμπεριφορά αυτή. Μία ημέρα μετά, δηλαδή την ημέρα την εκδίκασης της ανακοπής πριν την έναρξη της δίκης, ο προϊστάμενος της υπαλλήλου εκβίασε την κυρία Κορσάνου σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ότι θα σταματήσουν όλες οι διαπραγματεύσεις για την υπόθεση της εντολέως μας αν δεν ανακαλέσει την διαμαρτυρία της.

Το περιστατικό αυτό αναφέρθηκε στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου και σημειώθηκε στα πρακτικά και επίκειται σχετική αγωγή εναντίον της εταιρείας. Εξηγήσαμε στην κυρία Πρόεδρο ότι έχουμε αποκλειστική διέξοδο τη δικαστική προστασία, καθώς η εταιρεία μας απειλεί με διακοπή των διαπραγματεύσεων. Παρά τις διαμαρτυρίες του δικηγορικού κόσμου η εταιρεία αυτή, που έχει την πλειοψηφία των υποθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης λειτουργεί με απρόσωπες διαδικασίες εκτέλεσης. Παρενέβη ανώτερο στέλεχος της εταιρείας προκειμένου να κατευναστούν τα πνεύματα, να δεχτούν να καταγραφεί στη σύμβαση ότι θα καταβληθεί προκαταβολή σε περίπτωση συμφωνίας, που πλέον όμως δεν χρειάστηκε οι οφειλέτες να κάνουν για τον παρακάτω λόγο.

Η δικαστική απόφαση 1863/2022 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε δεκτή την ανακοπή κατά της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και εξεδόθη ένα μήνα μετά την εκδίκαση. Σύμφωνα με την απόφαση «ο νόμος αυτός (Ν. 3156/2003) δεν απονέμει στην εταιρεία διαχειρίσεως την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομά του, και δεν της απονέμει ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση, αυτή δεν είχε δικαίωμα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, και αφού δεν νομιμοποιείται ως επισπεύδουσα, καιτοι (μη νόμιμα) επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση».

Συνέπεια της απόφασης αυτής ήταν να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός που είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2023 και να μην χάσει η εντολέας μας το σπίτι της. Την απόφαση επιδώσαμε στην εταιρεία και στη συμβολαιογράφο υπάλληλο του πλειστηριασμού και «κατεβηκε» η ανάρτηση του πλειστηριασμού από το e-auction. Η απόφαση αυτή έκανε πολύ χαρούμενη την εντολέα μας και την οικογένεια της, αφού δεν θα χρειαστεί τις γιορτινές αυτές ημέρες να φύγει από το σπίτι της και να αναζητήσει άλλη κατοικία, καθώς είχαν αρχίσει να ψάχνουν σπίτι να μισθώσουν. Χαρά, όμως, έφερε η απόφαση αυτή και στο γραφείο μας αφού βοηθήσαμε την εντολέα μας και με σωστή νομική συμβουλευτική και χειρισμό έσωσε το σπίτι της έναν μήνα πριν τον πλειστηριασμό.

Scroll to Top