ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ρύθμιση δανείου για πελάτη του γραφείου μας με δάνειο καταναλωτικό ύψους 35.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει να κάνει με πελάτη του γραφείου μας που είχε κάνει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη και βρισκόταν σε αναμονή εκδίκασης της υπόθεσής του. Η συγκεκριμένη δανειολήπτης διατηρεί οφειλές σε όλες τις Τράπεζες. Αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της διαπραγμάτευσης και όχι του δικαστηρίου και έτσι ανέθεσε στο γραφείο μας τη διαπραγματευσή με την Τράπεζα EUROBANK. Να σημειωθεί ότι πλέον το δάνειο της έχει τιτλοποιηθεί και διαχειριστής είναι η εταιρεία doValue Greece η οποία όλως προσφάτως απέκτησε το ρόλο του διαχειριστή πολλών δανείων της Τράπεζας.

Τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν και ο κάθε δανειολήπτης κατ’ αρχήν πρέπει να μαθαίνει που βρίσκεται τα δάνειο του, σε ποιον ανήκει και με ποιον πρέπει να διαπραγματευτεί. Στο σημείο αυτό πολύτιμη (όχι όμως υποχρεωτική) είναι η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση ενός εξειδικευμένου δικηγόρου-διαμεσολαβητή που θα βρεί που βρίσκεται το δάνειο αν έχει μεταβιβαστεί, θα αποστείλει τα απαιτούμενα έγγραφα, θα ελέγξει την προτεινόμενη σύμβαση ρύθμισης και θα εξηγήσει στον πελάτη του σημεία της ρύθμισης που μπορεί ο ίδιος εξ αρχής να μην αντιλαμβάνεται. Ας μην ξεχνάνε ότι πολλές φορές οι δανειολήπτες μπορεί να είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, ταλαιπωρημένοι, με δικαστικές εκκρεμότητες ακόμα και μια δεκαετία πλέον, χωρίς οικονομικές γνώσεις που μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ή να παρερμηνεύουν σημεία της ρύθμισης. Καλό είναι ο δανειολήπτης να έχει πλήρως αντιληφθεί τι υπογράφει καθώς η υπογραφή του τον δεσμεύει.

Σημαντικό να τονιστεί ότι είναι άλλη διαδικασία η διαπραγμάτευση και άλλη η διαμεσολάβηση όπου είναι υποχρεωτική η παρουσία δικηγόρου και διαμεσολαβητή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε διαπραγμάτευση.

Επίσης η αλήθεια είναι ότι αν έχει μεταβιβαστεί το δάνειο ο νέος κύριος του δανείου, η νέα εταιρεία, έχει σκοπό το κέρδος της και έτσι μπορεί να μην είναι τόσο διαλλακτική όσο θα ήθελε ή όσο χρειάζεται ένας δανειολήπτης. Ασφαλώς η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική καθώς τα δεδομένα του κάθε δανειολήπτη δηλαδή τα εισοδήματά του, τα έξοδά του, οι υποχρεώσεις του είναι διαφορετικές. Όσο περισσότερα στοιχεία του δανειολήπτη παρουσιαστούν και όσο μεγαλύτερη ενασχόληση και υπευθυνότητα δείξει ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες μιας καλής ρύθμισης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το χρέος των 35.000 ευρώ «έσπασε» σε δύο ισόποσα μέρη. Το δεύτερο μέρος «παγώνει» για εννέα χρόνια και είναι άτοκο. Το πρώτο μέρος θα αποπληρώνεται με μηνιαία δόση 118 ευρώ δηλαδή χαμηλή σχετικά δόση για διάστημα 9 ετών με χαμηλό επιτόκιο 3% περίπου.

Η διαπραγμάτευση από την πλευρά του «αδύνατου» όπως είναι ένας δανειολήπτης είναι δύσκολη διαδικασία. Παίζουν ρόλο τα δεδομένα του δανειολήπτη, οι προσδοκίες που έχει, η πολιτική του νέου ιδιοκτήτη του δανείου, οι καλύτερες εναλλακτικές που έχει ο δανειολήπτης.

Με τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση τη Άννας Κορσάνου η διαδικασία ολοκληρώθηκε γρήγορα και η δανειολήπτης αντιλήφθηκε πλήρως τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με μια ρύθμιση που ήταν στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.

Scroll to Top