Διαμεσολάβηση

Νέα τραπεζική διαμεσολάβηση διεξήχθη με επιτυχία, με νομική παραστάτη των δανειοληπτών τη δικηγόρο και διαπιστευμένη  διαμεσολαβήτρια Άννα Κορσάνου.

Πρόκειται για υπόθεση δύο στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 70.000 ευρώ για ζευγάρι δανειοληπτών. Το ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη  είχε προσφύγει στο νόμο Κατσέλη και είχε απορριπτική απόφαση λόγω δόλου. Ουσιαστικά κατόπιν της απόρριψης οι δανειολήπτες βρέθηκαν στο σημείο να έχουν χάσει πολλά χρόνια στην αναμονή της εκδίκασης και της απόφασης του δικαστηρίου μη έχοντας πλέον  άλλη εναλλακτική.

Η Άννα Κορσάνου ανέλαβε τη διεξαγωγή της τραπεζικής διαμεσολάβησης. Η προετοιμασία διήρκησε τρείς μήνες με ανταλλαγή οικονομικών στοιχείων και επεξεργασία του αιτήματος από την τράπεζα.

Τελικά η διαμεσολάβηση διεξήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με έμπειρη διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια παρουσία των μερών, της δικηγόρου τους Άννα Κορσάνου που τους καθοδήγησε και τους υποστήριξε στη διαπραγμάτευση και των εκπροσώπων της τράπεζας μαζί με το δικηγόρο τους.

Μετά από 7 ώρες και ανταλλαγή προτάσεων και ενώ αρχικά υπήρχε αρκετή απόκλιση στις προτάσεις και θέσεις των μερών επετεύχθη συμφωνία.

Η συμφωνία αυτή περιλάμβανε μηνιαία δόση απολύτως συμβατή με τις δυνατότητες των δανειοληπτών για 15 έτη  και  διαγραφή 12% του κεφαλαίου της οφειλής. Οι δανειολήπτες έμειναν απολύτως ικανοποιημένοι από τη διαδικασία και από το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης.

Scroll to Top