Επιτυχής Διαμεσολάβηση πριν τον Πλειστηριασμό Κύριας Κατοικίας

Επιτυχές ήταν για εντολέα του γραφείου μας το αποτέλεσμα διμερούς διαπραγμάτευσης με εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Ειδικότερα, πρόκειται για δανειολήπτη που απευθύνθηκε στο γραφείο μας όταν έλαβε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και ορίστηκε ημερομηνία πλειστηριασμού του ακινήτου του. Όταν απευθύνθηκε σε εμάς ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος, είχε προσπαθήσει μόνος του να επικοινωνήσει με την εταιρεία διαχείρισης και να ρυθμίσει την οφειλή του. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό, διότι με τις εταιρείες αυτές δεν είναι εύκολη η προσέγγιση και για αυτό επικοινώνησε με το γραφείο μας.

Αυτό που επιθυμούσε ο εντολέας μας ήταν η άσκηση ανακοπής κατά της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, όσο συνέχιζε ο ίδιος τις προσπάθειες για επικοινωνία με την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι τον είχαμε ενημερώσει ότι οι πιθανότητες να εκδοθεί θετική για αυτόν απόφαση ήταν ελάχιστες, ας μην ξεχνάμε και την υπ’ αριθμό 1/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πράγματι, έναν μήνα πριν το πλειστηριασμό εκδόθηκε δικαστική απόφαση που απέρριπτε την ανακοπή. Παράλληλα, είχαμε ξεκινήσει και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, καθώς ο εντολέας μας πληρούσε τα κριτήρια.

Ωστόσο, λόγω συστημικού λάθους της πλατφόρμας υπολογίστηκε λάθος αξία ακίνητης περιουσίας με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να μην καθιστά τον εντολέας μας επιλέξιμο για την έκδοση της βεβαίωσης. Η διαδικασία για την βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη απαιτεί χρόνο και το λάθος της πλατφόρμας προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση στην διαχείριση της υπόθεσης. Το γραφείο μας επικοινωνούσε συνεχώς με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την διόρθωση του λάθους. Η ΕΓΔΙΧ μας ζήτησε να ελέγξουμε πρώτα τυχόν λάθος στα στοιχεία που αντλήθηκαν από την Εφορία. Επικοινωνήσαμε με διάφορα τμήματα της εφορίας, όμως, κανένας υπάλληλος δεν γνώριζε ποιος είναι ο υπεύθυνος για τα φορολογικά στοιχεία που αντλούνται από την πλατφόρμα βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη.

Επικοινωνήσαμε και πάλι με την ΕΓΔΙΧ προκειμένου να εξηγήσουμε και πάλι το πρόβλημα. Ο υπάλληλος που επικοινωνήσαμε αναγνώρισε ότι πρόκειται για λάθος του συστήματος και μας κατεύθυνε για την επίλυση του. Ωστόσο, καθώς ο πλειστηριασμός πλησίαζε δεν επαρκούσαν οι ημέρες για την διόρθωση του λάθους και για την έκδοση της βεβαίωσης.

Ο εντολέας μας, καθώς δεν είχε ακόμα καταφέρει να συμφωνήσει με την εταιρεία διαχείρισης σε κάποια ρύθμιση, ζήτησε να αναλάβει το γραφείο μας την διμερή ρύθμιση για την εύρεση λύσης. Άμεσα έγινε η επικοινωνία μας με το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε την εταιρεία διαχείρισης και συμφωνήθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν τον πλειστηριασμό η καταβολή 25.000 ευρώ εφάπαξ ως προκαταβολή για την αναστολή του πλειστηριασμού και η ρύθμιση του υπολειπομένου ποσού σε μηνιαίες δόσεις για 15 έτη. Δύο ημέρες πριν τον πλειστηριασμό ο εντολέας μας κατέθεσε την προκαταβολή και έγινε αναστολή αυτού.

Η διμερής ρύθμιση των οφειλών με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση ειδικά όταν επίκειται πλειστηριασμός. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί ψυχραιμία και εμπειρία προκειμένου να ολοκληρώνεται όσον τον δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν έχει οριστεί άμεση ημερομηνία πλειστηριασμού η διμερής ρύθμιση είναι συχνά η μόνη επιλογή των δανειοληπτών, οι οποίοι όμως λόγω άγχους προβαίνουν σε λανθασμένες κινήσεις και χάνεται κρίσιμος χρόνος. Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιμη επικοινωνία των δανειοληπτών με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο.

Scroll to Top