Γίνονται πλειστηριασμοί ακόμα και κύριων κατοικιών; Ναι γίνονται συνέχεια και πολλοί. Πρόκειται για υποθέσεις δανείων που είναι ληξιπρόθεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκετά χρόνια, που έχουν προηγηθεί νομικές ενέργειες, όπως η έκδοση διαταγής πληρωμής, η επίδοση της για δεύτερη φορά, η ενδεχόμενη απόρριψη ανακοπής του οφειλέτη. Πρόκειται για χρέη που έχουν αφεθεί απλήρωτα και με τους τόκους έχει αυξηθεί υπέρμετρα το ποσό της συνολικής οφειλής.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή που χειρίστηκε το γραφείο μας. Πρόκειται για επαγγελματία οδηγό ταξί 50 ετών που έκλεισε τη δραστηριότητά του και προς το παρόν θα περάσει στην ανεργία, έως ότου ξεκινήσει μια νέα δραστηριότητα που έχει σχεδιάσει. Είχε αναλάβει επαγγελματικό δάνειο που έμεινε ληξιπρόθεσμο για πολλά έτη και πλέον έφτασε το ποσό των 259.000 ευρώ. Του επιδόθηκε κατασχετήρια έκθεση και ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού στο τέλος Μαρτίου 2022. Προσήλθε στο γραφείο μας στα μέσα Φεβρουαρίου του 2022 έχοντας απωλέσει τις νόμιμες προθεσμίες της ανακοπής κατά της κατασχετήριας έκθεσης.

Το γραφείο ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση της οφειλής προκειμένου να ματαιωθεί ο πλειστηριασμός. Να σημειωθεί ότι ο οφειλέτης δεν έχει άλλη περιουσία παρά μόνο αυτό το ακίνητο. Το γραφείο της Αννας Κορσάνου κινήθηκε αστραπιαία λόγω του επείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης. Έγινε η προσέγγιση στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση.

Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις που έχει ήδη επιδοθεί κατασχετήρια έκθεση για να «μπλοκαριστεί» ο πλειστηριασμός και να γίνει ρύθμιση όλες οι εταιρείες απαιτούν την καταβολή εφάπαξ ποσού ως προκαταβολή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουν οφειλέτες που βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου οφειλέτη ζητήθηκε προκαταβολή 15.000 ευρώ. Ο οφειλέτης διέθετε το ποσό αυτό που αφαιρέθηκε από το ποσό της οφειλής και επιπλέον η ρύθμιση που επιτεύχθηκε ήταν η εξής. Διαγραφή ποσού 159.000 ευρώ και αποπληρωμή ποσού 99.000 ευρώ με διάρκεια 25 έτη και μηνιαία δόση στο ύψος των 470 ευρώ.

Ο οφειλέτης με τη ρύθμιση αυτή πέτυχε τη διάσωση της κύριας οικίας του και μια βιώσιμη ρύθμιση για αυτόν. Η άλλη εναλλακτική του σε περίπτωση που δεν ήθελε να δεχτεί τη ρύθμιση θα ήταν η πτώχευση που θα οδηγούσε σε ολική διαγραφή χρέους με απώλεια της κύριας οικία του που ήδη θα είχε χαθεί με τον ήδη ορισθέντα πλειστηριασμό.

Scroll to Top