Ακόμα μια επιτυχής διαμεσολάβηση με νομική παραστάτη την Άννα Κορσάνου έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης με συμμετοχή της Τράπεζας Eurobank της οποίας τα εξειδικευμένα στελέχη ήρθαν από την Αθήνα. Το δάνειο που τέθηκε σε διαπραγμάτευση ήταν στεγαστικό  ύψους 76.000 ευρώ και οφειλέτες ζευγάρι που είχαν αναλάβει το δάνειο για την αγορά της κυρίας κατοικίας τους.


Η διαμεσολάβηση έγινε με διαμεσολαβητή Ηρακλείου διήρκησε 5 ώρες και υπεγράφη πρακτικό επιτυχίας που εμπεριείχε χαμηλή μηνιαία δόση  και μερική  διαγραφή δανείου, ενώ θετικό είναι ότι η ρύθμιση είναι οριστική χωρίς να χρειαστεί επαναδιαπραγμάτευση.
Πρέπει και πάλι να τονιστεί ότι η τραπεζική διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος ρύθμισης δανείων αλλά η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την Τράπεζα και δεν είναι σίγουρο η δεδομένο ότι όλες οι διαμεσολαβήσεις οδηγούν σε διαγραφή δανείου.
Εν τούτοις εφ όσον υπάρχουν ρεαλιστικές προσδοκίες , υπάρχει πραγματική  αδυναμία των δανειοληπτών και διαπραγματευτική διάθεση είναι σχεδόν βέβαιο ότι προκύπτει θετικό αποτέλεσμα
Η διαμεσολάβηση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Το γραφείο μας πρωτοστατεί στις τραπεζικές διαμεσολαβήσεις.

Scroll to Top