ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όρια σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα θέτει προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που διέταξε την εταιρεία να απέχει από οποιαδήποτε ενόχληση προς το δανειολήπτη.

Η υπόθεση έχει ως εξής. Ζευγάρι οφειλετών με στεγαστικό δάνειο αποφάσισε να ρυθμίσει τα δάνειο με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το δάνειο τους είχε μεταβιβαστεί σε fund του εξωτερικού και πλέον το διαχειρίζεται μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που έχει συστήσει τμήμα τραπεζικής διαμεσολάβησης και διενεργεί εδώ και τέσσερα έτη τραπεζικές διαμεσολαβήσεις.

Πραγματικά έγινε η διαμεσολάβηση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο παρουσία διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, τα μέρη συμφώνησαν σε μια ρύθμιση και στο ύψος της δόσης καταβολής και υπεγράφη πρακτικό διαμεσολάβησης. Οι δανειολήπτες από τον Ιανουάριο του 2021 κατέβαλλαν εμπροθέσμως τη δόση που είχε συμφωνηθεί.

Εν τούτοις έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι μετά από τρείς μήνες η εταιρεία τους έστειλε εξώδικο, ενώ αργότερα ξεκίνησαν και τα καθημερινά τηλεφωνήματα. Οι άνθρωποι αναστατώθηκαν. Δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνουν αυτά. Να σημειωθεί ότι όλο το διάστημα οι δανειολήπτες συνεχίζουν να καταβάλλουν κανονικά τη δόση του δανείου τους διότι ήθελαν να είναι απολύτως τυπικοί.

Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς γίνεται να πληρώνει κανονικά ένας δανειολήπτης και εν τούτοις να τον ενοχλούν. Διότι αν ένας δανειολήπτης είναι ασυνεπής, μέσα στα νόμιμα πλαίσια είναι δίκαιο να δέχεται οχλήσεις προκειμένου να πιεστεί για την καταβολή της δόσης του δανείου. Αλλά ένας δανειολήπτης που πληρώνει και καταβάλλει με συνέπεια τη δόση του δανείου του, πώς εξηγείται να δέχεται εξώδικο και τηλεφωνήματα;

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το νομικό κόσμο με καταχρηστικές συμπεριφορές προς δανειολήπτες και δικηγόρους δανειοληπτών και βλέπουμε να συνεχίζεται η ταλαιπωρία των δανειοληπτών ιδίως των πιο ευάλωτων.

Τι ενέργειες έγιναν. Κατατέθηκε αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων ο δικαστής προστατεύει το δανειολήπτη με προσωρινή διαταγή. Δηλαδή πήγαμε ενώπιον του δικαστή εξηγήσαμε την κατάσταση, παρουσιάστηκε ο δικηγόρος της εταιρείας είπε τις δικές τους απόψεις. Ο δικαστής έδωσε την προσωρινή διαταγή και διέταξε την εταιρεία να απέχει από οποιαδήποτε όχληση εις βάρος του δανειολήπτη έως τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, με τον όρο της καταβολής της δόσης του δανείου

Πολύ ευχαριστημένοι που προστατεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, πολύ προβληματισμένοι όμως που αναγκαστήκαμε να φτάσουμε στη δικαιοσύνη για το αυτονόητο δηλαδή για να μην έχει εκκρεμότητες και οχλήσεις ένας συνεπής δανειολήπτης. Η προσωρινή διαταγή κοινοποιήθηκε και στην Τράπεζα της Ελλάδος που έχει εποπτικό ρόλο στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Scroll to Top