Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που ισχύει στην Ελλάδα από το έτος 2010. Από τον Οκτώβρη του 2018  θα αποτελεί υποχρεωτικό προστάδιο για ορισμένες υποθέσεις (όπως οικογενειακές διαφορές, διαφορές ιδιοκτητών ορόφων, αυτοκινητιστικών διαφορών χωρίς τραυματισμό και άλλες. Αναλυτικό άρθρο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση έχει ήδη γραφεί και βρίσκεται στην παρούσα ιστιοσελίδα) Λίγοι τη γνωρίζουν, μεγάλο κομμάτι του δικηγορικού κόσμου δεν την εμπιστεύεται ακόμα καθώς δεν υπάρχει σοβαρή εξοικείωση και θεωρείται ότι δεν θα υπάρξουν αληθινά αποτελέσματα με αυτήν τη διαδικασία.

Η πραγματικότητα είναι άλλη.

Όλο και περισσότερες διαμεσολαβήσεις γίνονται στην Ελλάδα και πρακτικά επιτυχούς περαίωσης κατατίθενται στα Πρωτοδικεία της χώρας. Ιδιαίτερα στο θέμα των τραπεζικών δανείων οι δανειολήπτες ξεκινούν μέσω διαπιστευμένου διαμεσολαβητή να κάνουν αιτήματα στις Τράπεζες για διαμεσολάβηση. Σίγουρα δεν γίνονται όλα δεκτά, εντούτοις υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα που έχουν εξοικείωση με το θεσμό αυτό και κατόπιν στάθμισης των συμφερόντων τους και κρίνοντας κατά περίπτωση, δέχονται να έλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της διαμεσολάβησης ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία.

Δηλαδή μέσω του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή υπάρχει σοβαρή προεργασία και προετοιμασία πριν ξεκινήσει η διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση συμφωνείται να γίνει συγκεκριμένη μέρα σε συγκεκριμένο χώρο καταλλήλως διαμορφωμένο, δηλαδή με χωριστές αίθουσες έτσι ώστε να μπορούν τα μέρη να βρίσκονται και μαζί και χωριστά. Τα μέρη παρίστανται υποχρεωτικά με δικηγόρο. Ξεκινά μια συζήτηση με παρόντα όλα τα μέρη όπου εκθέτει η κάθε πλευρά τις θέσεις , απόψεις και αιτήματά της. Ακολουθούν χωριστές συναντήσεις των μερών σε χωριστές αίθουσες με το διαμεσολαβητή, οπότε και ουσιαστικά γίνεται η διαπραγμάτευση. Ο διαμεσολαβητής μεταφέρει πληροφορίες και προτάσεις από το ένα μέρος στο άλλο. Εν τέλει επιτυγχάνεται συμφωνία, συντάσσεται πρακτικό επιτυχίας αι υπογράφεται από τα μέρη. Προσοχή μπορεί εν τέλει να μην επιτευχθεί συμφωνία, αν και τις περισσότερες φορές υπάρχει αίσια έκβαση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαμεσολάβησης είχαμε να κάνουμε με δανειολήπτες με ιδιαίτερα υψηλά χρέη σε Τράπεζα. Κατόπιν καθοδήγησης της κυρίας Κορσάνου  έγινε αίτημα μέσω διαπιστευμένου διαμεσολαβητή στην Τράπεζα για υπαγωγή της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση. Η Τράπεζα δέχτηκε και ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία  διεξαγωγής διαμεσολάβησης. Εντυπωσιακό είναι ότι η διαμεσολάβηση είχε διάρκεια από τις 9.00 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Έγιναν κοινές και χωριστές συναντήσεις των μερών και στο τέλος βρέθηκε συμφωνία κοινά αποδεκτή και από τα δύο μέρη. Η πλευρά των δανειοληπτών πέτυχε ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κατόπιν συζήτησης με την Τράπεζα και λόγω του απορρήτου της διαδικασίας, αλλά και ρητής απαίτησης της Τράπεζας δεν μου επιτράπηκε να δοθεί καμία πληροφορία για το ύψος του χρέους ή για τα οφέλη που απεκόμισαν οι δανειολήπτες και για το λόγο αυτό δεν παρέχονται συγκεκριμένα στοιχεία στο παρόν άρθρο.

Αν θέλετε ενημέρωση για το  θεσμό της  διαμεσολάβησης και της δυνατότητας υπαγωγής της διαφοράς σας σε αυτήν μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το γραφείο μας.

 

 

 

 

 

Scroll to Top