Επιτυχής διαπραγμάτευση (εκτός της διαδικασίας της διαμεσολάβησης) σε δάνειο που είχε μεταβιβαστεί από την Τράπεζα Eurobank για δανειολήπτη πελάτη του γραφείου μας.
Το αρχικό ποσό της οφειλής ήταν 34.660 ευρώ. Μετά από διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε να γίνει καταβολή εφ απαξ του ποσού των 6.000 ευρώ και να διαγραφεί το υπόλοιπο του δανείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δανειολήπτης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία.
Scroll to Top