Επιτυχής διαπραγμάτευση (εκτός της διαδικασίας της διαμεσολάβησης) σε δάνειο που είχε μεταβιβαστεί από την Τράπεζα Eurobank για δανειολήπτη πελάτη του γραφείου μας.
Το αρχικό ποσό της οφειλής ήταν 34.660 ευρώ. Μετά από διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε να γίνει καταβολή εφ απαξ του ποσού των 6.000 ευρώ και να διαγραφεί το υπόλοιπο του δανείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο δανειολήπτης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 26, 3oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Για νομικές πληροφορίες: 11844 (κωδικός δικηγόρου: 4144)

Βρείτε μας στα social media