ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ο δανειολήπτης είχε καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο του νόμου 3869/2010. Πριν εκδικαστεί η υπόθεσή του αποφάσισε να παραιτηθεί από την αίτησή του και να διαπραγματευτεί εξωδικαστικά τη ρύθμιση των οφειλών του. Τα δάνειά του ασφαλώς έχουν μεταβιβαστεί σε ξένες εταιρείες και πλέον απέναντί του είχε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Σε μία εξ αυτών των εταιρειών διατηρούσε οφειλή ύψους 57.000 ευρώ. Αποφάσισε να διαπραγματευτεί με την εταιρεία με τη συνδρομή της δικηγόρου και διαμεσολαβήτριας Άννας Κορσάνου που άλλωστε είχε αναλάβει και την αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Προσκομίστηκαν οικονομικά στοιχεία, ούτως ώστε να εμφανιστεί η οικονομική του δυναμική και δυνατότητα. Δηλαδή εκκαθαριστικά, ΕΝΦΙΑ, αποδείξεις των εξόδων του, ρυθμίσεις σε άλλες τράπεζες ή στο δημόσιο.

Να σημειωθεί ότι και αυτός και η σύζυγός του είναι άνεργοι, αλλά διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ανταποκρίθηκε η εταιρεία με εξής πρόταση. Διαγραφή ποσού από τις 57.000 ευρώ και ρύθμιση ποσού 33.000 ευρώ. Το δάνειο χωρίστηκε σε δύο τμήματα και εφόσον αποπληρωθεί το ένα μέρος το δεύτερο θα διαγραφεί. Το πρώτο μέρος της οφειλής ορίστηκε σε 10.000 ευρώ με μηνιαίες καταβολές των 50 ευρώ. Ζητήθηκε προκαταβολή που δεν μπορούσε να καταβάλει ο δανειολήπτης και για το θέμα αυτό και πάλι έγινε διαπραγμάτευση και μειώθηκε το ποσό της προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ήταν πέρα των προσδοκιών μας και σε κάθε περίπτωση αξίζει τον κόπο να γίνεται προσέγγιση με την εταιρεία διαχείρισης για να γίνει διαπραγμάτευση. Η αλήθεια είναι ότι η κάθε εταιρεία διαχείρισης κινείται με τους δικούς της ρυθμούς και όρους. Δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας, εν τούτοις η απάντηση στα αιτήματα των δανειοληπτών και οι χρόνοι ανταπόκρισης είναι διαφορετικοί για κάθε εταιρεία. Ετσι υπάρχουν δανειολήπτες, σαν της παρούσας περίπτωσης, που έχουν εξαιρετικά και άμεσα αποτελέσματα και άλλοι δανειολήπτες που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.

Για θέματα τραπεζικών διαπραγματεύσεων μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τα γραφείο.

Scroll to Top