Επιτυχής Διαμεσολάβηση

Μια ακόμα τραπεζική διαπραγμάτευση διεξήχθη στο κέντρο διαπραγματεύσεων και διαμεσολαβήσεων της Αννας Κορσάνου για πελάτη του γραφείου μας. Πρόκειται για επιχειρηματικό δάνειο ύψους 310.000 ευρώ από την Τράπεζα Alpha. Το δάνειο δεν έχει μεταβιβαστεί. Η οφειλή είχε αναληφθεί από ΟΕ που είχαν συστήσει δύο αδέλφια μια οικογενειακή επιχείρηση που τελικά έκλεισε. Εν τούτοις το χρέος βαρύνει τους ομόρρυθμους εταίρους που άλλωστε είχαν υπογράψει ως εγγυητές στο δάνειο.

Οι δανειολήπτες έχουν προχωρήσει στην οικονομική τους ζωή καθώς είναι άξιοι επιχειρηματίες εν τούτοις το χρέος αυτό ήταν ένα «βαριδι» για αυτούς. Μετά τη διαπραγμάτευση που διήρκησε τρεις μήνες επετεύχθη η εξής συμφωνία. Διαγραφή ποσού 167.000 ευρώ. Δηλαδή ρυθμίστηκε το ποσό των 119.500 ευρώ. Οι μηνιαίες δόσεις διαμορφώθηκαν με κλιμακούμενο τρόπο. Δηλαδή μια δόση που αυξανόταν ανα τριετία ξεκινώντας από το ποσό μηνιαίως των 297 ευρώ. Η ρύθμιση θα διαρκέσει για 30 έτη. Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα σήμερα να ανταποκριθούν και τη θεώρησαν ως μια συμφέρουσα ρύθμιση για αυτούς.

Scroll to Top