Άννα Κορσάνου

Ο νέος πτωχευτικός νόμος δίνει νέα πορεία στην πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων. Πολλές οι αλλαγές σε σχέση με τον παλαιότερο πτωχευτικό νόμο. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα της διαγραφής όλων των χρεών προς οποιονδήποτε για φυσικά και νομικά πρόσωπα ή απλά για ιδιώτες και επιχειρήσεις με αντιστάθμισμα τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας.

Η αίτηση ιδίως για όσους έχουν περιουσία κάτω των 350.000 ευρώ εκκινεί με την υποβολή της αίτησης πτώχευσης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που ακολούθως πηγαίνει ηλεκτρονικά στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη παίρνει αριθμό κατάθεσης και ακολουθεί η δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και κατόπιν απόφαση δικαστηρίου που ορίζει τον εισηγητή της πτώχευσης.

Επιχειρηματίες, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, που είχαν μια επιτυχημένη δραστηριότητα τα έτη πριν την έλευση της οικονομικής κρίσης αλλά «φορτώθηκαν» με χρέη, πολλές φορές και χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Εν τούτοις παρά τα χρέη όλα αυτά τα χρόνια συνέχισαν να εργάζονται και να προοδεύουν και πάλι στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σήμερα λοιπόν οι οφειλέτες αυτοί θέλουν να είναι νομικά και συναλλακτικά υγιείς, να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, να μπορούν να εργαστούν εμφανώς, να δημιουργήσουν μια νόμιμη δική τους επιχείρηση ξανά και βρίσκονται ενώπιον της επιλογής να απολέσουν και να απελευθερωθούν από όλα αυτά τα βάρη, αλλά γνωρίζουν και λογικό είναι ότι θα υπάρχουν και κάποιες συνέπειες. Σκεφτείτε το παράδειγμα οφειλέτη με χρέη 1.000.000 ευρώ χωρίς περιουσία για τον οποίον θα διαγραφεί όλο το ποσό όλων των οφειλών σε διάστημα τριών ετών, λογικό είναι να υπάρχουν και συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτές θα δούμε αμέσως παρακάτω.

Η δημοσιότητα είναι μια από τις συνέπειες για τον οφειλέτη. Δηλαδή η κήρυξη πτώχευσης δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Δηλαδή όλοι μπορούν να δουν και να γνωρίζουν ότι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης. Επίσης ο οφειλέτης έχει υποχρέωση συνεργασίας και ενημέρωσης με το σύνδικο της πτώχευσης για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει. Επίσης αίρεται το απόρρητο της επαγγελματικής αλληλογραφίας, δηλαδή ο σύνδικος μπορεί να λαμβάνει γνώση των επιστολών, μηνυμάτων, mail που απευθύνονται στον οφειλέτη αν σχετίζονται πάντα με την πτώχευση. Η πτώχευση ενός νομικού προσώπου οδηγεί και στη λύση του δηλαδή τη διάλυσή του. Επίσης επιφυλάσσονται ποινικές ευθύνες και ποινικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις όπως η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από την πλευρά του οφειλέτη-πτωχού, η επιχείρηση ζημιογόνων δικαιοπραξιών, η απόκρυψη των αληθινών δικαιοπρακτικών του σχέσεων, για τα νομικά πρόσωπα την ευθύνη έχουν οι διαχειριστές ή τα μέλη της διοίκησης.

Επίσης το ετήσιο εισόδημα του οφειλέτη αφαιρουμένων φόρων και εισφορών που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων εύλογων δαπανών διαβίωσης, ή το δωδεκαπλάσιο του ακατάσχετου , όποιο είναι εκ των δύο υψηλότερο δεσμεύεται για το διάστημα των τριών ετών έως την απαλλαγή. Πλέον μετά την τροποποίηση του νόμου 4818/2021 το ακατάσχετο του εισοδήματος ορίζεται από το άρθρο 31 του ΚΕΔΕ που προβλέπει ακατάσχετο λογαριασμών 1.250 ευρώ και μισθών, συντάξεων και βοηθημάτων ποσό 1.000 ευρώ εως 1.500 ευρώ. Στο άρθρο αναλύονται οι περιπτώσεις και τα ακατάσχετα ποσά. Αυτό ισχύει κυρίως για όσους οφειλέτες δεν έχουν ακίνητη περιουσία. Τα ετήσια εισοδήματα δεν επηρεάζονται αν υπάρχει κύρια κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία υπερβαίνει το 10% των συνολικών οφειλών και η αξία της περιουσίας είναι τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι ότι δεν γίνεται και να χάσεις περιουσία (υπό όρους βέβαια) και να σου κρατάνε και χρήματα από το εισόδημά σου.

Η κυριότερη συνέπεια είναι η απώλεια της πτωχευτικής περιουσίας. Τι ανήκει στην πτωχευτική περιουσία. Ανήκουν η κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, η επιχείρηση ως οικονομικό σύνολο πραγμάτων και σχέσεων, μετοχές, εταιρικά μερίδια ΙΚΕ. Όμως από την πτωχευτική περιουσία εξαιρούνται τα λεγόμενα ακατάσχετα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη. Δηλαδή δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν τα αντικείμενα τα απολύτως αναγκαία για τη διαβίωση του οφειλέτη και της οικογένειας του, αλλά και για την εκτέλεση της εργασίας του. Επίσης η μεταπτωχευτική περιουσία δηλαδή η περιουσία που αποκτά ένας οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης δεν κινδυνεύει. Δηλαδή ότι εισόδημα ή περιουσία αποκτήσει ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης δεν ρευστοποιείται.

Για οφειλέτες με πολύ υψηλές οφειλές που δεν αντιμετωπίζονται με τίποτα η πτώχευση είναι μια αποδοτική και συμφέρουσα λύση καθώς απαλλάσσονται από όλες τις οφειλές. Ασφαλώς πρέπει ο οφειλέτης να σταθμίσει τα οφέλη και τις συνέπειες για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση για αυτό και γράφεται το παρόν άρθρο.

ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

Πηγή: Πτωχευτικό Δίκαιο Σ. Ψυχομάνη

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο protothema.gr στις 01/10/2021

Scroll to Top