Διαμεσολάβηση

Η διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια Άννα Κορσάνου διεξήγαγε ακόμα μια επιτυχή τραπεζική διαμεσολάβηση για χρέος δανειοληπτών συζύγων συνοφειλετών για χρέος  από στεγαστικό δάνειο στην Τράπεζα Eurobank. Η προετοιμασία της διαμεσολάβησης διήρκησε μήνες και σημαντικό ρόλο έπαιξε ο δικηγόρος των δανειοληπτών που ανέλαβε όλη τη διαδικασία επικοινωνίας με την Τράπεζα και αποστολής των οικονομικών στοιχείων.

Κατά την ημέρα της διαμεσολάβησης είχαν παρουσία οι δανειολήπτες, οι εκπρόσωποι της Τράπεζας, οι δικηγόροι τους και η διαμεσολαβήτρια Άννα Κορσάνου. Έγινε αρχικά μια κοινή συνάντηση και κατόπιν χωριστές συναντήσεις με τα μέρη με τη διαμεσολαβήτρια, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία που δεν είχε διαγραφή, πρέπει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια της Τράπεζας δεν θα αναλυθούν εδώ αλλά προφανώς λαμβάνονται υπ όψιν τα οικονομικά δεδομένα, η ηλικία των δανειοληπτών, οι εξασφαλίσεις της Τράπεζας, η υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Εν τέλει τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία μηνιαίας δόσης εφικτής για το δανειολήπτη.

Χαρακτηριστική σκέψη του δανειολήπτη, που κατόπιν συναίνεσής του  αποτυπώνουμε, είναι ότι όταν υπέγραψε αρχικά το δάνειο η συμφωνία προέβλεπε μια χαμηλή δόση για κάποια έτη και κατόπιν η δόση θα  αυξανόταν. Τότε λοιπόν δεν είχε διαβάσει τη δανειακή σύμβαση  και δεν είχε καταλάβει ότι θα αυξανόταν η δόση. Όταν λοιπόν πέρασαν τα χρόνια και έπρεπε να καταβάλλει την υψηλότερη δόση και κατόπιν των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία, σε συνδυασμό με οικογενειακά προβλήματα που παρουσιαστήκαν και τον αναγκάζουν ακόμα και σε πολύ  προχωρημένη ηλικία να εργάζεται, βρέθηκε τελικά σε αδιέξοδο.

Συγκεκριμένα μετάνιωσε που όταν υπέγραψε το δάνειο δεν είχε δικηγόρο που θα διάβαζε τη δανειακή σύμβαση και θα τον προειδοποιούσε για την αύξηση της δόσης μετά από κάποια έτη. Αυτό δυστυχώς το αντιλήφθηκε ετεροχρονισμένα και πλέον τώρα που ήθελε να κάνει τη διαπραγμάτευση του δανείου του θεώρησε αναγκαία τη συμβολή δικηγόρου και διαμεσολαβητή θεωρώντας ότι τα ανώτερα εξειδικευμένα και έμπειρα  στελέχη της Τράπεζας στο τμήμα διαμεσολάβησης και η ενδελεχής διαπραγμάτευση του δανείου του θα απέφερε καλύτερο αποτέλεσμα από ότι αν πήγαινε μόνος του σε ένα κατάστημα της τράπεζας με τη βοήθεια ενός νέου  υπαλλήλου που μπορεί να μην ασχολείτο τόσο στενά με τη υπόθεσή του. Για το λόγο αυτό προσέφυγε στη διαμεσολάβηση και κατέληξε σε θετική συμφωνία

Scroll to Top