Δικαστικές αποφάσεις

16Ιούλ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3534/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μ.Σ., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Ε.Κ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 11 Ιανουάριου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Μ.Σ. του …, κατοίκου …, οδός … αριθμός …, ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

16Ιούλ 2018

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4892/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη …, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα …..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22.01.2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α.Δ. του … και της …, κατοίκου …, οδός …, ο οποίος εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του, Άννα Κορσάνου.

Continue reading

03Ιούλ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – Ν. 3869/2010

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:136/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας ……………., την οποία όρισε η Προϊσταμένη Ειρηνοδίκης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με πράξη της, με τη σύμπραξη της γραμματέως …………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 8η Δεκεμβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΑΙΤΗΣΗ:

Της αιτούσας: ………….., κατόχου του Α.Φ.Μ. ……………., κατοίκου ………… Αττικής, οδός ……….., αριθ. …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

03Ιούλ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 240/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας ………… και τη Γραμματέα ……………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20-6-2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …………., κατοίκου ………. Αττικής, οδός ……….. αριθ …. που εμφανίστηκε και εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο δικηγόρο της  ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ

Continue reading

06Ιούν 2018

Τα Ειρηνοδικεία εξακολουθούν να εκδίδουν θετικές αποφάσεις

 

 

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Αριθμός Απόφασης 5/2018

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη ……………………. και τη Γραμματέα ………………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10-10-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Α’ ΑΙΤΗΣΗ: Της αιτούσας: ……….. (ΑΦΜ ……..), κατοίκου ……… (……………..), που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Άννα Κορσάνου.

Continue reading

01Ιούν 2018

Επιτυχής απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς για πρώην επιχειρηματία

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 154/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πειραιά Μ… Η… και το Γραμματέα Ν…. Μ….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του σήμερα στις 21 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του Α……Κ….. του Μ.., κατοίκου Π….. Α…, οδός M……., αρ. …, Α.Φ.Μ ……, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

03Μαΐ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ 27.181,45 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ Η ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 1.800 ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Αριθμός Απόφασης

2604/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Ζ.. Μ…., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τη Γραμματέα Ε….. Μ……….

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20-02-2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Δ………… Δ…….. του  Δ…….., κατοίκου Α….. Α……,  οδός Κ……. αρ. ..,  (Α.Φ.Μ. ………),  η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

03Μαΐ 2018

Αριθμός 2329/2018

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩΝ

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Σ…. Κ…………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της  Γραμματέως Ε….. Π……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ : Χ……… Θ……… του Ι……, κατοίκου Α…..  Α……, οδός Λ………., αρ. .., (ΑΦΜ ………, ΔΟΥ Π…… Φ……), ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο  μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Γλυκερίας Παπακαλαμπόκη.

Continue reading

03Μαΐ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ          ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2649/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Α……… Λ…..,  την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη  Γραμματέα Μ…….. Α…………

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Οκτωβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΑΙΤΟΥΣΑΣ :  Μ……… Μ…….. του Α……..,   κατοίκου Η………, οδός Π……… αρ. …,   η οποία παραστάθηκε μετά της  πληρεξούσιας δικηγόρου της  Γλυκερίας ΠΑΠΑΚΑΛΑΜΠΟΚΗ.

Continue reading

21Μαρ 2018

 Ακόμα μία θετική απόφαση του γραφείου μας. Είμαστε ευχαριστημένοι που για μια ακόμα φορά ένας συμπολίτης μας και πελάτης του γραφείου μας είχε αίσιο αποτέλεσμα στην υπόθεση του 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

 

Αριθμός Αποφάσεως

55 / 2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

———————-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, Ε…… Ε….. Τ…. και από τη Γραμματέα, Μ….. Τ…….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 14η Ιουνίου 2017 για να δικάσει την αίτηση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Γ……. Κ…… του Χ……, κατοίκου Π………. Α……., οδός Θ……  αρ. ., ο  οποίος παραστάθηκε  μετά της  πληρεξουσίας δικηγόρου του,  Άννας Κορσάνου.

Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media