Πρόκειται για νέα επιτυχή υπόθεση του γραφείου μας, μετά από χειρισμό της δικηγόρου Άννας Κορσάνου. Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης είναι 43 ετών και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στο κρεοπωλείο ιδιοκτησίας της αδερφής του, μετά από μακρά περίοδο ανεργίας. Από την εργασία του λαμβάνει μισθό ύψους 422,50 ευρώ. Είναι παντρεμένος και έχει τρία ανήλικα παιδιά, η δε σύζυγός του είναι άνεργη. Το μόνο του περιουσιακό στοιχείο είναι το 50% ενός διαμερίσματος 1ου ορόφου, που αποτελεί την κύρια οικία αυτού και της πενταμελούς οικογένειάς του.

Τα χρέη του προέρχονταν κυρίως από στεγαστικό δάνειο, το οποίο όταν το έλαβε, ήταν σε θέση να το εξυπηρετεί, καθώς εργαζόταν τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του και είχαν σκοπό να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για την οικογένειά τους.

Όταν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης κατέθεσε την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο, ήταν άνεργος τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του. Η πρώτη, λοιπόν, απόφαση που εκδόθηκε για την αίτηση του συγκεκριμένου δανειολήπτη, επέβαλε μηδενικές καταβολές προς τις Τράπεζες και διέταξε να γίνει νέο Δικαστήριο μετά από ένα χρόνο για να εξεταστεί εάν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα στη ζωή του οφειλέτη. Επίσης, για να εξαιρέσει το σπίτι του από την εκποίηση, το Δικαστήριο είχε διατάξει να καταβάλει 323,80 ευρώ κάθε μήνα για 20 χρόνια.

Κατά το δεύτερο Δικαστήριο που πραγματοποιήθηκε, όπως όριζε η πρώτη απόφαση ένα χρόνο μετά, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος οφειλέτης εργάζεται με μισθό μόλις 422,50 ευρώ και η σύζυγός του είναι άνεργη. Τα έξοδά τους δε τα οποία είναι υπέρογκα, καθώς είναι γονείς τριών ανήλικων παιδιών, καλύπτονται με την οικονομική βοήθεια των συγγενών του. Μετά τον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσης από την Άννα Κορσάνου, το Δικαστήριο όρισε ότι ο δανειολήπτης αυτός θα πρέπει να καταβάλει μόλις 50 ευρώ για τρία χρόνια (36 μήνες), δηλαδή ποσό ύψους (50 ευρώ Χ 36 μήνες) 1.800 ευρώ. Επιπλέον, όπως είχε ορίσει το Δικαστήριο στην προηγούμενη απόφαση, προκειμένου να εξαιρεθεί η οικία του δανειολήπτη από την εκποίηση, θα πρέπει να καταβάλει 323,80 ευρώ για 240 μήνες (20 χρόνια), δηλαδή συνολικά 77.712 ευρώ.

Επομένως, με τη συνδρομή της δικηγόρου Άννας Κορσάνου, ο συγκεκριμένος οφειλέτης, θα καταβάλει 79.512 ευρώ (δηλαδή 77.712 ευρώ για την οικία του + 1.800 ευρώ) από τα 192.960,22 ευρώ που χρωστάει και τα υπόλοιπα χρέη θα διαγραφούν. Πρόκειται για μία ακόμα επιτυχή υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας που είχε ως αποτέλεσμα να απαλλαγεί ένας οφειλέτης από χρέος ύψους 113.448,22 ευρώ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 507/Φ 1432/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Α…… Γ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα Δ…… Τ…..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Ιανουαρίου 2015, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος Ι….. Σ…….. του Σ…….., κατοίκου Α… Γ…… Α…… (οδός Η……… Σ….. αρ. .), ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Άννα Κορσάνου.

Ο αιτών με την από 3-4-2012 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1432/5-4-2012, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 18-11-2013, ζήτησε, όσα αναφέρονται σε αυτή. Επί της αιτήσεως, εκδόθηκε η με αριθμό 83/Φ1432/2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία ρύθμισε (προσωρινά) τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών καταβολών και όρισε νέα δικάσιμο, αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και να ορισθούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές, εξαιρώντας παράλληλα την κύρια κατοικία του από την εκποίηση.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, η αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια δήλωσε ότι παρίσταται ως εξής : Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α….. αρ. ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010 το δικαστήριο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρονται στην οικεία διάταξη, να ορίσει πολύ μικρού ύψους καταβολές ή ακόμη και μηδενικές, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Η δικαστική αυτή απόφαση στο μέτρο που ορίζει μηνιαίες καταβολές ακόμη και αν αυτές είναι μηδενικές είναι οριστική, ενώ για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης – πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια, χωρίς δηλαδή να απαιτείται εκ νέου κλήτευσή τους. Στη νέα δε δικάσιμο, είτε επαναλαμβάνεται η προηγούμενη απόφαση, είτε προσδιορίζονται εκ νέου καταβολές. (Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των Οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» εκδ. 2012 σελ. 198).

Ο αιτών, επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του προς την πιστώτρια του Τράπεζα με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε», έχει ασκήσει την από 3-4-2012 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1432/5-4-2012 αίτησή του επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 83/Φ1432/2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αίτησή του, ρυθμίστηκαν (προσωρινά) τα χρέη του με τον ορισμό μηδενικών καταβολών και ορίστηκε νέα δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασής του και να ορισθούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά του. Παράλληλα εξαιρέθηκε της εκποίησης η κύρια κατοικία του αιτούντος, ανήκουσα σε αυτόν κατά κυριότητα, με την επιβολή προς αυτόν για την διάσωση αυτής, της υποχρέωσης να καταβάλει προς την πιστώτρια του για (20) χρόνια, ήτοι (240) μήνες, το ποσό των 323,80 ευρώ μηνιαίως με τους αναφερόμενους όρους, αρχής γενομένης των καταβολών αυτών, τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο (3) ετών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης.Δικάζει

Κατά τη νέα δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η συζήτηση θα προχωρήσει σαν να είναι παρούσα η μη εμφανισθείσα πιστώτρια του αιτούντος, αφού έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα κατά την πρώτη δικάσιμο, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε νομότυπα στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της και δεδομένου ότι κατά την συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών, οι διάδικοι δεν κλητεύονται αλλά ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (άρθρο 8 παρ. 5 3869/2010, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων» εκδ. 2012, σελ. 198).

Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντος που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχεται στα πρακτικά της παρούσας δίκης, τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών κατά τη νέα συζήτηση της υπόθεσης αλλά και από την όλη διαδικασία αποδείχθηκαν τα παρακάτω: Ο αιτών, Ι…… Σ…….., είναι 43 ετών και εργάζεται στο κρεοπωλείο που διατηρεί η αδελφή του με τον σύζυγο της στη Γ…… Α…… με μηνιαίες αποδοχές ύψους 422,50 ευρώ (βλ. την απόδειξη πληρωμής αποδοχών του μηνός Δεκεμβρίου 2014), ενώ η σύζυγός του εξακολουθεί να είναι άνεργη (βλ. την κάρτα ανεργίας αυτής ανανεωθείσα μέχρι τις 18-3-2015), τα δε έξοδα διαβίωσης της πενταμελούς οικογενείας του (ο αιτών είναι τρίτεκνος) καλύπτονται από οικονομική συνδρομή συγγενικών του προσώπων.

Από το ποσό που λαμβάνει μηνιαίως ο αιτών, κρίνεται ότι μπορεί να διατεθεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πιστώτριας του, το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ μηνιαίως (το ποσό άλλωστε αυτό προτείνει και ο ίδιος ο αιτών, επομένως είναι εντός των οικονομικών του δυνατοτήτων) για το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 16 Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013), που εν προκειμένω πρέπει να ορισθεί ο χρόνο των (3) ετών, αφού ελήφθη υπόψη η οικονομική, προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. Έτσι η πρότασή του αιτούντος να καταβάλλει το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ μηνιαίως – συμμέτρως διανεμόμενου για εκάστη των απαιτήσεων (ενέγγυων και ανέγγυας) της πιστώτριας του, θα πρέπει να γίνει δεκτή, το χρονικό διάστημα θα είναι αυτό των (40) μηνών, έτσι – στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, όπως ισχύει, θα καταβάλει προς αυτήν το συνολικό ποσό των (50,00Χ36) 1.800,00 ευρώ.

Περαιτέρω, δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος για εκ νέου επανεξέταση της υπόθεσης κατ’ άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010, αφού δεν προβλέπεται να επέλθει καμία αξιόλογη μεταβολή στο οικογενειακό εισόδημα ή να εξεύρει εργασία ο ίδιος ή η σύζυγός του, τέτοια που θα παρέχει μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα σε αυτόν για την μείωση των χρεών του με δεδομένη μάλιστα την οικογενειακή του κατάσταση (τρίτεκνος με ανήλικα τέκνα), ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορισθέντα με την ως άνω υπ’ αριθμ. 83/Φ1432/2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να ρυθμιστούν οριστικά οι οφειλές του αιτούντος σύμφωνα με το διατακτικό. Η απαλλαγή από τα χρέη του έναντι της πιστώτριας του θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του και σύμφωνα με όσα ορίζει η υπ’ αριθμ. 83/Φ1432/2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, με την επιφύλαξη όμως της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πιστώτριας του αιτούντος.

Ρυθμίζει οριστικά τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών επί (3) έτη, ήτοι (36) μήνες προς την πιστώτρια του , ποσού πενήντα (50,00) ευρώ εκάστη, το οποίο οφείλει να καταβάλλει από τον επόμενο της δημοσίευσης της παρούσας μήνα και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 31 Μαρτίου 2015 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α…… Κ…….                            Δ…… Τ…..

Scroll to Top