ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης
3/2022
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Η Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης Ευθαλία Κώστα, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, έχοντας υττόψη την από 22 12.2021, αίτηση του ……… του ……. και της ……… με ΑΦΜ ………….. κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού …………, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020, με αριθμό ΓΑΚ …… και ΕΑΚ ………… και υπογράφεται από την πληρεξούσια Δικηγόρο Αθηνών Άννα Π. Κορσάνου – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (AM ΔΣΑ 25284).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών-φυσικό πρόσωπο, κατ’ εκτίμηση των ισχυρισμών του, ισχυρίζεται ότι έχει μηδενικό εισόδημα, δε διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και έχει παύσει να εξυπηρετεί τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 434.640,79 ευρώ. Με βάση τα τα παραπάνω ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να διορισθεί εισηγητής δικαστής και σύνδικος της τττώχευσης (τον οποίο προσδιορίζει), άλλως να καταχωρηθεί το όνομα του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο φερεγγυότητας του άρθρου 213 του ν. 4738/2020 Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά φέρεται να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οττοίο είναι καθύλη αρμόδιο (άρθρο 78 τταρ 2 ΚπολΔ, δεδομένου ότι ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού του ως πολύ μικρή οντότητα του άρθρου 2 του ν 4308/2014, αφού είναι φυσικό πρόσωπο και τα περιουσιακά του στοιχεία υπολείπονται των 350.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην αίτηση και αποδεικνύεται οπό τα συνοδεύοντα αυτή έγγραφα, και κατά τόπο, αφού η κατοικία του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (άρθρο 172 παρ. 2 ν. 4738/2020), εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76 και 77 παρ 1 και 4 του ιδίου νόμου και κατά αυτής δεν ασκήθηκε παρέμβαση έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησής της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Για το παραδεκτό της επισυνάπτονται: Α) η τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το Ε3 του αιτούντα, ήτοι φορολογικού έτους 2020, καθότι η αίτηση κατατέθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του ν 4738/2020 την 30-6-2021 και από την οποία προκύπτει αφενός ότι δε διαθέτει κινητή περιουσία και ότι τα ετήσια καθαρά έσοδά του ανέρχονται στο ποσό των 756,83, β) η δήλωση στοιχείων ακινήτων αυτού, Ε9, από την οποία προκύπτει ότι δε διαθέτει κανένα ακίνητο. Επίσης η αίτηση συνοδεύεται: Α) από τις καταστάσεις του συνόλου των πιστωτών του και των ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 434.640,79 ευρώ και συγκεκριμένα, οφείλει: 72.964,65 ευρώ προς την QUANT, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17474/2-7-2021 βεβαίωση οφειλών, 64.028 ευρώ προς τη Do Value Greece, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 202108.01658.0752/208-2021 βεβαίωση οφειλών, 17.747,50 ευρώ προς τη Β2 Kapital, ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς, όπως προκύπτει από τις έξι βεβαιώσεις οφειλών από 23/8/2021, 5.945,17 ευρώ προς την Ε ΔΥΟ Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 62410/9-12 -2021 βεβαίωση οφειλών και 28 290,30 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. και γ) κατατέθηκε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης.

Δεδομένου ότι τα αναφερόμενα στοιχεία στα παραπάνω έγγραφα, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 174 τεκμαίρονται αληθή, αφού ως προς αυτά ο αιτών-οφειλέτης υπέχει ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 952 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλ θεωρείται ότι δίδει βεβαιωτικό όρκο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και επομένως έχει πτωχευτική ικανότητα κατά το αρ. 76 παρ. 1 εδ. α’ ν. 4738/2020 και τα ετήσια καθαρά έσοδά του ανέρχονται στο ποσό των 756,83 ευρώ, όπως προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωσή του, ενώ, δεν έχει στην κυριότητά του κινητή ή ακίνητη περιουσία, όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα έγγραφα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι κατά τον χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές, ύψους 434.640,79 ευρώ, τις οποίες αδυνατεί να πληρώσει. Συγκεκριμένα, οφείλει: 72.964,65 ευρώ προς την QUANT, 64.028 ευρώ προς τη Do Value Greece, 17.747 ευρώ προς τη B2 Kapital, 246.358,79 ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς, 5.945,17 ευρώ προς την Ε ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και 28.290,30 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Η αδυναμία του αιτούντα να εξοφλήσει τα χρέη του δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια ή έστω σε περιοδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών του, αλλά, βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία, λόγω, όπως προκύπτει, της προφανούς δυσαναναλογίας μεταξύ του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των εισοδημάτων του. Δεν πιθανολογείται, όμως, ότι ο αιτών έχει περιουσία για να καλύψει τα έξοδα της πτώχευσης, εφόσον, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, όπως προαναφέρεται, δε διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, τα, δε, ετήσια εισοδήματά του, πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσής του, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αρ. 92 παρ. 5 ν. 4738/2020.

Συνεπώς, δεν συντρέχει περίπτωση κήρυξης πτώχευσης, ούτε διορισμού συνδίκου και εισηγητή, παρά μόνο καταχώρηση του ονόματος του αιτούντα-οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, προκειμένου να επέλθει η μεταγενέστερη απαλλαγή του από τα εν λόγω χρέη. Δεδομένων των παραπάνω πρέπει, σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 173 του ν 4738/2020, να επιστραφεί στον αιτούντα το με αριθμό 235041 συσταθέν γραμμάτιο παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση κήρυξης πτώχευσης.

Διατάσσει την καταχώρηση του ονόματος του αιτούντα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας από τα οριζόμενα πρόσωπα στη Διάταξη του άρθρου 84 παρ. 1 του Ν. 4738/2020.

Διατάσσει την επιστροφή στον αιτούντα του με αριθμό …. συσταθέντος γραμματίου παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών ποσού 250 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις 7-6-2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η Ειρηνοδίκης                                                                                       Η Γραμματέας

Scroll to Top