Δικαστικές αποφάσεις

28Σεπ 2018

                   Σημαντική διαγραφή χρέους για δανειολήπτη με συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες 43.158,69 ευρώ.

Θα καταβάλει συνολικά 24.000 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές 400 ευρώ για πέντε έτη. Διαγραφή χρέους 19.000 ευρώ.  

Αριθμός Απόφασης: 473/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ……………….. και το Γραμματέα …………. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του…………, κατοίκου …….., οδός ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

26Σεπ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

355/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ιλίου Ι.Μ. και από τη γραμματέα Κ.Χ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Μαρτίου 2018 για να δικάσει την αίτηση: ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Γ.Λ. του Ν. και της Ε., κατοίκου … Αττικής, οδός …. αρ. .., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

24Σεπ 2018

                         Αριθμός Απόφασης:  541/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου …………… και την Γραμματέα ……………

Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριό του στις 20 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: …………………. του………..και της ………, κατοίκου ……………, οδός …………………. αριθμ. …..,η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

24Σεπ 2018

                                                                           Αριθμός Απόφασης: 5745/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή …………… Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα …………. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Δεκεμβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:…………………. του…………, κατοίκου Α…….. Α……. η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

24Σεπ 2018

Αριθμός απόφασης

5418/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε νόμιμα από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Γ.Χ., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Κ.Ν.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18η Δεκεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Α.Κ. του Ι. και της Ν., κατοίκου … Αττικής, επί της οδού … αρ. .. και … αρ. .., η οποία παρέστη μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Άννας Κορσάνου, που προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013.

Continue reading

24Σεπ 2018

Αριθμός απόφασης

5539/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ε.Γ., η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Γ.Μ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22.01.2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Κ.Θ. συζύγου Α.Δ., του … και της …, κατοίκου … Αττικής, οδός …. αρ. .., η οποία εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της, Άννα Κορσάνου.

Continue reading

11Σεπ 2018

          Νέα απόφαση υψηλής διαγραφής χρέους (διαγραφή 45.000 ευρώ ) από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των αποφάσεων πλέον είναι απορριπτικές αλλά υπάρχουν πάντα και οι θετικές αποφάσεις όπως αυτή. Να σημειωθεί βέβαια ότι η δανειολήπτρια δεν έμεινε ευχαριστημένη διότι  παρ όλη τη διαγραφή 45.000 ευρώ από το δανειο της  το ποσό καταβολής  των 200 ευρώ μηνιαίως θεωρεί ότι είναι άδικο  για αυτήν και  πολύ υψηλό.      

                                                         Continue reading

07Σεπ 2018

                                                             

    Αριθμός Απόφασης: 6175/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη …………… και τον Γραμματέα ……………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιανουάριου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του………..και της ………, γεν……………, στ…………………., με ΑΦΜ …………… της ……. Δ.Ο.Υ……….., κατοίκου Π………., οδός …………., ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

 

Continue reading

16Ιούλ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3534/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μ.Σ., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Ε.Κ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 11 Ιανουάριου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Μ.Σ. του …, κατοίκου …, οδός … αριθμός …, ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

16Ιούλ 2018

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4892/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη …, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα …..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22.01.2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α.Δ. του … και της …, κατοίκου …, οδός …, ο οποίος εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του, Άννα Κορσάνου.

Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media