Δικαστικές αποφάσεις

28Ιούν 2019

Κι όμως ακόμα εκδίδονται πολύ καλές αποφάσεις από τα Ειρηνοδικεία. Οι πελάτες του γραφείου μας καταλήγουν με πολύ καλές αποφάσεις

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ν. 3869/2010

 

Αριθμός 165/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χριστίνα Μπρούσαλη και τη Γραμματέα Μαρία Ευσταθιάδου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Οκτωβρίου 2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …. του … και της …, κατοίκου … Αττικής, οδός … αρ. .., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου. Και

Continue reading

13Μαΐ 2019

Νέα επιτυχής απόφαση του γραφείου μας με διαγραφή χρέους. Η δανειολήπτρια χρωστούσε 188.000 ευρώ και θα πληρώσει 58.000 ευρώ και μάλιστα με πολύ χαμηλές μηνιαίες  δόσεις

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

(Ν. 3869/2010)

 

 

Αριθμός Απόφασης 2002/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαρίκλεια Σταθακοπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία και της Γραμματέως Μαρίας Γιαντσίδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Νοεμβρίου 2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: … του …, με ΑΦΜ …, κατοίκου … Δήμου Αθηναίων, οδός … αριθμός .., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιου δικηγόρου της Άννας Κορσάνου του Παναγιώτη, Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ 25284), κατοίκου Δήμου Αθηναίων, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 22.

Continue reading

10Μαΐ 2019

 ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΟΣΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

92/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ευγενία Ζήμου, η οποία ορίσθηκε με Πράξη της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου, και από τη Γραμματέα Σοφία Παγωνίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Ιουνίου 2018, για να δικάσει τη με αριθμό έκθ. κατ. δικ. 1394/18-12-2015 κλήση, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται η συζήτηση της με αριθμό έκθ. κατ. δικ. 1304/1-10-2013 αίτησης μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ….. του … και της …, κατοίκου …, οδός …. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου, η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών Δ.Σ.Α.: Π1471377/18-6-2018) και

Continue reading

25Απρ 2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης

6703/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αλεξία – Ελένη Ντόρλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 29-8-2018, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα νια να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Μαρία Φράγκου, που κατέθεσε σημείωμα.

Συνέχεια

03Απρ 2019

ΓΑΚ Αίτησης: 1485/2015

ΓΑΚ Κλήσης: 5125/2015

Αριθμός Απόφασης: 121/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθανάσιο Μαρίνη και τον Γραμματέα Νικόλαο Μπακάλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Οκτωβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ – ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Του ……. του …. και της …, γεν. …, με ΑΦΜ … της ΔΟΥ …, κατοίκου …, οδός …..,

2)        Της ……. του …. και της …., γεν. …, με ΑΦΜ …. της ΔΟΥ …, κατοίκου …, οδός …, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου τους Άννας Κορσάνου.

Συνέχεια

28Ιαν 2019

Χαρακτηριστική απόφαση ευφυούς δικαστή. Έκανε έρευνα ο δικαστής  ακόμα και στο Ιντερνετ για την υπόθεση του  δανειολήπτη

Αριθμός Απόφασης: 13/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη ……………….. και τον Γραμματέα ………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του…………, κατοίκου …….., οδός ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

23Ιαν 2019

                                     

 Αριθμός Απόφασης

7054/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Συγκροτήθηκε νόμιμα από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών ……………, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα ……………. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 23.03.2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: …………………. του………… και της ……, κατοίκου Α…….επί της οδού ………, αρ. …, ο οποίος παρέστη μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου, που προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013.

Continue reading

09Ιαν 2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

 

 

 

                               Αριθμός Απόφασης

13952/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από την Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα …………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Οκτωβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ….  αριθμ. ….), νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ………., που κατέθεσε το υπ’ αριθμ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών κι ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: ……. του ……, κατοίκου …….. …… (οδός …….), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου, που κατέθεσε το υπ’ αριθμ. ……… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών κι ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

Continue reading

24Δεκ 2018

                         Αριθμός Απόφασης: 7768/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη της Γραμματέα …………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18.4.2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: …………………. του………… και της ……, κατοίκου Α…….επί της οδού ………, αρ. …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media