Δικαστικές αποφάσεις

09Ιαν 2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

 

 

 

                               Αριθμός Απόφασης

13952/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από την Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα …………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Οκτωβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ….  αριθμ. ….), νόμιμα εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ………., που κατέθεσε το υπ’ αριθμ. …. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών κι ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: ……. του ……, κατοίκου …….. …… (οδός …….), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου, που κατέθεσε το υπ’ αριθμ. ……… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών κι ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

Continue reading

24Δεκ 2018

                         Αριθμός Απόφασης: 7768/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη της Γραμματέα …………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18.4.2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: …………………. του………… και της ……, κατοίκου Α…….επί της οδού ………, αρ. …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

19Νοέ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ν. 3869/2010

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 114/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ NAYΠΑΚΤΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: ………….

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ………….

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12-6-2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. ……….. του ….. και της ……, κατοίκου ……….., ΑΦΜ ……… ΔΟΥ …….. και 2. ……… του …. και της ….., κατοίκου ομοίως, ΑΦΜ ……./ΔΥΟ ….., οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξουσίας τους δικηγόρου, του Δ.Σ. Αθηνών, Άννας Κορσάνου.

Continue reading

19Νοέ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ν.3869/2010

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 309/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………….. και από την Γραμματέα …………. . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 02η Μαΐου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ (αρ.κατ.δικ. 708/14-12-2015): …………………. του…………, κατοίκου …….., επί της οδού ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.

Continue reading

15Οκτ 2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 6835/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …………… που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα …………. .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. , κατοίκου …….. ……. , που παραστάθηκε μετά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

15Οκτ 2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 6834/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …………… που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα …………. .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:…………………. , κατοίκου …….. ……. , που παραστάθηκε μετά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

28Σεπ 2018

                   Σημαντική διαγραφή χρέους για δανειολήπτη με συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες 43.158,69 ευρώ.

Θα καταβάλει συνολικά 24.000 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές 400 ευρώ για πέντε έτη. Διαγραφή χρέους 19.000 ευρώ.  

Αριθμός Απόφασης: 473/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ……………….. και το Γραμματέα …………. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του…………, κατοίκου …….., οδός ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

26Σεπ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

355/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ιλίου Ι.Μ. και από τη γραμματέα Κ.Χ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Μαρτίου 2018 για να δικάσει την αίτηση: ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Γ.Λ. του Ν. και της Ε., κατοίκου … Αττικής, οδός …. αρ. .., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

24Σεπ 2018

                         Αριθμός Απόφασης:  541/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου …………… και την Γραμματέα ……………

Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριό του στις 20 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: …………………. του………..και της ………, κατοίκου ……………, οδός …………………. αριθμ. …..,η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media