Δικαστικές αποφάσεις 2017

06Μαρ 2018

Νέα επιτυχής απόφαση του γραφείου μας παρά την πληθώρα των απορριπτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων με χαμηλές μηνιαίες καταβολές

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  561/2017 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)     

 

Συγκροτήθηκε από τον Δόκιμο Ειρηνοδίκη  Η… Κ………… και τη Γραμματέα Ε…… Χ……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαρτίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Κ………. Μ…… του Θ……., κατοίκου  Κ…….. Α……, οδός Σ……… αρ. …, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας  δικηγόρου της Άννας Κορσάνου και κατέθεσε προτάσεις

Continue reading

05Φεβ 2018

Απόφαση με ολική διαγραφή χρέους αλλά με ρευστοποίηση αγροτεμαχίου

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 5735/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Χ…….. Χ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της  Γραμματέα Α………. Κ……

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 26 Σεπτεμβρίου 2017,  για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

          ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΑΙΤΟΥΣΑΣ :  Ε……… συζύγου Φ………. Σ……. του Α…..,  κατοίκου Α. Π…………,  οδός Α…… αρ. …,   η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

02Φεβ 2018

Εξαιρετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με υψηλή διαγραφή χρέους σε υπόθεση του γραφειου μας. Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα που έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ τα πράγματα στα υπερχρεωμένα εκδίδονται και πάλι καλές αποφάσεις

 

Αριθμός Αποφάσεως :

 

7369/2017

 

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη  Κ………. Ν…….. που όρισε η  Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και  τη  γραμματέα Γ…… Μ…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 05.12.2017, για  να δικάσει την υπόθεση  :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ …./28.8.2013 ΑΙΤΗΣΗΣ : Χ…….. Κ………. του Θ……., κατοίκου  Ν… Μ….. Α……, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

Continue reading

16Ιαν 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

Αριθμός 1235/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Δ……. Σ……. και από τη Γραμματέα Ε……. Α…………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26-4-2017 για να δικάσει την υπόθεση :

Του αιτούντος  :  Α…….. Κ………. του Γ……., κατοίκου Κ……. Α……, οδός Π……. .., με Α.Φ.Μ. ………, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του  Άννας Κορσάνου (Α.Μ. ΔΣΑ ……).

Continue reading

05Δεκ 2017

Θετική απόφαση σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας καθώς συνέταξε την αίτηση του υπερχρεωμένου δανειολήπτη και ανέλαβε όλη τη νομική αρωγή. Το σημαντικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι δεν προσδίδεται εμπορική ιδιότητα σε ιδιοκτήτη κρεοπωλείου

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ν. 3869/2010 

 

Αριθμός  201/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την  Ειρηνοδίκη  Α…. Γ……………., η οποία διορίστηκε δυνάμει της 11/2017 πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών και τη Γραμματέα Ε…. Μ…..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δημόσια στο ακροατήριό του την 15η Φεβρουαρίιου 2017 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Π…….. Π……….. του Κ…………,  κατοίκου Β………. Σ……, με Α.Φ.Μ. ………. που παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Ε….. Ι…… του Ι….. (ΔΣΣ…..), κατοίκου Σ….. (οδός Μ…….. αρ. ..), που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποία κατέστη διάδικος μετά  τη νόμιμη κλήτευσή της  (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 3 KΠολΔ) : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Α……. Τ…… Τ..  Ε……  Α.Ε.» υπό ειδική εκκαθάριση,  που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Μ……… αρ. …-…), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σημέλας Ηλωνίδου  του Γ……. (ΔΣΘ…………), κατοίκου Θ……….. (οδός Λ. Ν…. αρ. 1) που κατέθεσε προτάσεις.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή  η από 16-0302016 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ../28-06-2016 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με αντικείμενο τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, για την προφορική συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη.

Μετά την εκφώνηση  της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων – οι οποίοι παραστάθηκαν ως ανωτέρω – ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου και στις προτάσεις που κατέθεσαν επί της έδρας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Continue reading

22Νοέ 2017

 Θετική απόφαση του γραφείου μας με διαγραφή χρέους για δανειολήπτρια ετών 87!!!!

 

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Αριθμός Απόφασης 513/2017

  

 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Π…….. Φ….. και το Γραμματέα Ν…… Μ…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2-5-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Α΄ ΑΙΤΗΣΗ  : Της αιτούσας :  Δ…….. Κ…… του Μ…..,  κατοίκου Π…… (Σ………… ..),  που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

Continue reading

22Νοέ 2017

 Ακόμα μία θετική απόφαση του γραφείο μας για κελευστή του λιμενικού σώματος 

Αριθμός Απόφασης : 5948/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μ…. Ρ………,  την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Γ…… Μ…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 06.02.2017 για να δικάσει την υπόθεση :

Του αιτούντα :  Π……. Π………. του Γ……., κατοίκου Αθηνών (Ν… Κ…..), οδός Λ……. αρ. .., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

22Νοέ 2017

Άλλη μια επιτυχής απόφαση του γραφείου μας αυτή τη φορά για ιδιοκτήτη τουριστικού λεωφορείου που δεν θεωρήθηκε έμπορος αλλά φυσικό πρόσωπο και έγινε δεκτή η αίτηση του

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΕΚΟΥΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ : 72/2016

  

Αριθμός απόφασης: 397/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μ…. Κ……, με την παρουσία του γραμματέα Π…… Π…………

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 23η Ιουνίου 2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

          ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1) Α…….. Γ…… του Γ……. και της Ε………. και 2) Β…….. Π….. του Γ……. και της Σ…., κατοίκων δημοτικής Ε……. Κ…… του Δήμου Σ…….. Α……, οι οποίοι εμφανίσθηκαν με την πληρεξούσια δικηγόρο  τους Άννα Κορσάνου.

Continue reading

13Νοέ 2017

Θετική απόφαση σε υπόθεση του γραφείου μας. Παρ όλη τη σωρεία των απορριπτικών αιτήσεων που επικρατεί γενικά στη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στο γραφείο μας είμαστε ευχαριστημένοι που πετυχαίνουμε ακόμα θετικές αποφάσεις

Αριθμός 496/2017

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑ 

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη  Νέας Ιωνίας Κ…… Ι…… και  τη Γραμματέα Δ…….. Π……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 5.5.2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Φ….. Ν… του Κ…………, με Α.Φ.Μ. : ………., κατοίκου Ν… Ι…… Α…… (οδός Σ……,, αρ. …),  ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια  δικηγόρου  του Άννα Κορσάνου.

Continue reading

13Νοέ 2017

Θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου σε υπόθεση του γραφείου μας με διαγραφή χρέους. Εν τούτοις η δόση για τα πρώτα  χρόνια προβλημάτισε λίγο την δανειολήπτρια καθώς τη θεώρησε σχετική υψηλή  για τις δυνατότητες της.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

133/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Χαλανδρίου Ε…. Κ……. και τη  Γραμματέα Φ… Λ……

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14/10/2016 για να δικάσει την υπόθεση :

Της καλούσας – αιτούσας:  Π……… Μ………. του Π…….., κατοίκου Χ……… Α…… (οδός Γ……., αριθ. ..), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας   δικηγόρου  της  Άννας Κορσάνου.

Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media