Δικαστικές Αποφάσεις 2012

30Οκτ 2012

Αριθμός 4439/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη……….., την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με παρουσία της γραμματέως………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την …………..προκειμένου να δικάσει την από …….. με αρθμ. καταθ. ………..αίτηση.

Συνέχεια

27Οκτ 2012

Θετική απόφαση Ειρηνοδικείου Κρωπίας με εκποίηση όμως του οχήματος του αιτούντος.

Αριθμός 633/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη…………., με τη σύμπραξη της Γραμματέας…………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Ιουνίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνέχεια

30Αυγ 2012

Η απόφαση επιδικάζει καταβολή 50 ευρώ μηνιαίως σε άνεργο με προβλήματα υγείας.

Αριθμός 495/Φ113/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ.Μ, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με παρουσία της γραμματέως Δ.Σ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 22-05-2012 προκειμένου να δικάσει την από 31-08-2011 με αρθμ. καταθ. αίτηση.

Συνέχεια

08Αυγ 2012

Απορριπτική απόφαση λόγω εμπορικής ιδιότητας.

Αριθμός 450/Φ1132/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ Μ, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με παρουσία της γραμματέως Δ Τ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 22-05-2012 προκειμένου να δικάσει την από 31-08-2011 με αρθμ. καταθ. 1132/2011 αίτηση.

Συνέχεια

20Ιούν 2012

Απορριπτική απόφαση Ειρηνοδικείου καθώς ο δικαστής δεν πείστηκε για την αδυναμία πληρωμής του αιτούντος.

Αριθμός 425/Φ1148/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Α Ζ, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με παρουσία της Γραμματέα Δ Τ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 29-05-2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Συνέχεια

10Ιούν 2012

Στη συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε η Άννα Κορσάνου, έχουμε να κάνουμε με μία δανειολήπτρια 44 ετών, διαζευγμένη και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού 17 ευρώ. Έχει καρκίνο του μαστού και το εισόδημά της είναι 800 ευρώ μηνιαίως. Ο νόμος ορίζει ότι σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει καταβολές μικρού ύψους.

Το δικαστήριο επιδίκασε στην καρκινοπαθή γυναίκα να πληρώνει 50 ευρώ το μήνα και συγκεκριμένα 45,70 ευρώ στη μία τράπεζα και 4,28 ευρώ στην άλλη για ένα χρόνο και όρισε νέα δικάσιμο για να επανεξετάσει την υπόθεσή της, μετά από ένα έτος.

Συνέχεια

09Ιούν 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

274/Φ973/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως ……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις….. 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ

Του αιτούντα Γ…… κατοίκου ….., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου…….

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση τους (αρ. 5 ν.3869/2010) και παραστάθηκαν ως ακολούθως

1) ……ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στη Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Α…….

2)……ΤΡΑΠΕΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Κ…..

Συνέχεια

08Ιούν 2012

Διαγραφή χρέους 105.000 ευρώ σε άνεργη γυναίκα.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 77/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πειραιά Χ. Δ. και τη Γραμματέα Π. Α.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Δεκεμβρίου 2012 για να δικάσει μεταξύ:

Συνέχεια

05Ιούν 2012

Διαγραφή 154.000 ευρώ σε συμβασιούχο δήμου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 76/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πειραιά Χ. Δ. και τη Γραμματέα Π. Α.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνέχεια

01Ιούν 2012

Προστασία οφειλέτη από διαταγή πληρωμής ή οποία εκδόθηκε μετά την άιτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείου.

Αριθμός Απόφασης 75/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Α Δ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς την σύμπραξη Γραμματέας.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Συνέχεια

  • 1
  • 2

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media