ΕΙΜΑΙ ΕΜΠΟΡΟΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ;

Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών που ταλανίζεται σήμερα από οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα, ακολουθεί τη δικαστική οδό προσπαθώντας να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη. Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί προκειμένου ένα πρόσωπο να μπορέσει να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη, είναι να μην έχει την εμπορική ιδιότητα, δηλαδή να μην έχει πτωχευτική ιδιότητα.

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και πρόσωπα που διενεργούν εμπορικές πράξεις μπορούν να υπαχθούν στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, δεν έχουν εμπορική ιδιότητα αυτοί που ασκούν μικρεμπορία. Μικρεμπορία ασκούν τα πρόσωπα που διενεργούν μεν εμπορικές πράξεις αλλά όχι με τέτοια ένταση και χωρίς ριψοκίνδυνη κερδοσκοπική διαμεσολάβηση, ενώ κατ’ ουσίαν παρέχουν προσωπική εργασία με αντικείμενο κάποια αμοιβή. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για πρόσωπα που ασκούν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές κέρδος, το οποίο όμως αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών. Οι μικρέμποροι αποκτούν με προσωπικό κάματο το οικονομικό αντάλλαγμα, σε αντίθεση με τους εμπόρους. Επομένως μπορεί ένα πρόσωπο που διενεργεί εμπορικές πράξεις να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, εφόσον χαρακτηρισθεί μικρέμπορος, δηλαδή εάν δεν απασχολεί προσωπικό και εργάζεται ο ίδιος, εάν δεν διαθέτει ιδιαίτερο εξοπλισμό και επένδυση κεφαλαίου σε εγκαταστάσεις και εάν έχει μικρό κύκλο εργασιών.

Σημαντικό σημείο, προκειμένου να μπορέσει να υπαχθεί ένα πρόσωπο στο νόμο Κατσέλη, ακόμα κι αν υπήρξε έμπορος κατά το παρελθόν είναι το χρονικό σημείο που πραγματοποιήθηκε η παύση πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι παρέχεται η δυνατότητα σε πρόσωπα, ακόμα και αν υπήρξαν έμποροι κατά το παρελθόν, να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Προϋπόθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο αποτελεί το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο πρώην έμπορος προέβη σε παύση εργασιών. Εάν, δηλαδή, κατά το χρονικό σημείο που ο πρώην έμπορος διέκοψε τις εργασίες του δεν είχε προβεί σε παύση πληρωμών, δηλαδή κατέβαλε κανονικά τις οφειλόμενες δόσεις, μπορεί να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.

Εκ των ανωτέρω, είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα η ιδιότητα του εμπόρου δεν είναι εξ ολοκλήρου απαγορευτική για την υπαγωγή ενός προσώπου στο Νόμο Κατσέλη. Ένα φυσικό πρόσωπο είτε είναι πρώην έμπορος που δεν επήλθε σε αδυναμία πληρωμών πριν την διακοπή των εργασιών του ή ένας μικρέμπορος μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

Scroll to Top