ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗ ΔΟΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Πολλές είναι οι περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι, αν και η υπόθεσή τους έχει επιτυχή έκβαση, δεν μπορούν να είναι συνεπείς απέναντι στη δόση που ορίζει ο Ειρηνοδίκης, προκειμένου να περιληφθούν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Ενδεικτικά, υπάρχει  μεγάλος αριθμός δανειοληπτών, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της δόσης όπως αυτό ορίζεται από το Δικαστήριο, διότι τα δεδομένα της ζωής τους μεταβλήθηκαν προς το χειρότερο από τη χρονική στιγμή που εξετάστηκε η υπόθεσή τους έως τη χρονική στιγμή που εξεδόθη η απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται σκεπτόμενοι ότι θα αναγκαστούν να δίνουν κάθε μήνα ένα ποσό ως δόση όπως ορίζει το Δικαστήριο, χωρίς να έχουν όμως αυτή την οικονομική δυνατότητα, καθώς υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση λύση δια της νομικής οδού.

Οι δανειολήπτες, προκειμένου να συνεχίσουν να υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, οφείλουν να καταβάλουν το ποσό της δόσης που ορίζεται από το Δικαστήριο. Αν αυτό δεν είναι πλέον εφικτό, μπορούν να καταθέσουν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο μία αίτηση μεταρρύθμισης.

Η αίτηση μεταρρύθμισης δεν έχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να κατατεθεί. Η αίτηση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα ουσιώδη στοιχεία που περιείχε και η αρχική αίτηση και μάλιστα επικαιροποιημένα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Οι λόγοι που δικαιολογούν μια αίτηση μεταρρύθμισης, σχετίζονται με τη μεταβολή των συνθηκών. Ως τέτοια μεταβολή νοείται η επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών (όπως για παράδειγμα η απόλυση, η μείωση του μισθού, η ασθένεια κλπ), τα οποία ανατρέπουν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθεί μεταρρύθμιση απόφασης εάν έχει διαταχθεί εκποίηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, και με τον τρόπο αυτό υπερκαλυφθούν τα χρέη του οφειλέτη, και έτσι αποπληρωθούν.

Scroll to Top