Αλλαγές έγιναν στο νόμο Κατσέλη για όσους θέλουν δηλαδή να πάνε στο Ειρηνοδικείο. Με απλά λόγια και ερωτήσεις απαντήσεις είναι τα παρακάτω:
1 Ποιο είναι το πρώτο βήμα μου αν θέλω να προσφύγω στο Ειρηνοδικείο;
Κάνω αίτηση στην Τράπεζα για να μου δώσει αναλυτική κατάσταση οφειλών έτσι ώστε να ξέρω τι χρωστάω και υποχρεωτικά μου απαντούν σε 10 ημέρες (πριν ήταν 5 ημέρες)

2 Αν θέλω να προσφύγω στο Ειρηνοδικείο πρέπει πρώτα να κάνω εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τράπεζα;
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός καταργήθηκε μπορεί κάποιος να κάνει κατευθείαν την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο.
3 Τι είναι η διαμεσολάβηση;
Είναι εναλλακτική μέθοδος επίλυσης μιας διαφοράς έτσι ώστε να μην χρειαστεί η προσφυγή στο Δικαστήριο. Δηλαδή ο οφειλέτης και η Τράπεζα με τη βοήθεια ενός προσώπου, του διαμεσολαβητή μπορούν να κατορθώσουν να βρουν μια λύση αποδεκτή και για τους δυο και να μην χρειαστεί να πάνε στο Ειρηνοδικείο.
4 Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική;
Όχι είναι προαιρετική διαδικασία, δηλαδή αν θέλει ο δανειολήπτης προσφεύγει στη διαμεσολάβηση, αλλιώς καταθέτει κατευθείαν την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο.
5 Όταν καταθέσω την αίτησή μου τι άλλα έγγραφα πρέπει να έχω;
Πρέπει μέσα σε πέντε ημέρες να καταθέσω στο Δικαστήριο  και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική μου και περιουσιακή μου κατάσταση δηλαδή εκκαθαριστικά, κάρτα ανεργίας συμβόλαια ακινήτων κλπ.
6 Αφού καταθέσω την αίτησή μου στο Ειρηνοδικείο μετά τι γίνεται;
Ξεκινά το στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού. Δηλαδή κάνω προσπάθεια να βρώ μια συμβιβαστική λύση με την Τράπεζα.
7 Το στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού πόσο καιρό διαρκεί;
Δύο μήνες. Μετά το διάστημα αυτό προσέρχομαι στον Ειρηνοδίκη και αν έχει βρεθεί συμφωνία με την Τράπεζα ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει το συμβιβασμό,  ή αν δεν βρεθεί λύση μεταξύ των μερών εκδίδει προσωρινή διαταγή και αποφασίζει για την προστασία της οικίας μου έως ότου  δικαστεί η υπόθεσή μου.
8 Σε αυτό το διάστημα των δύο μηνών κινδυνεύει το σπίτι μου;
…………………….
9 Τι ακριβώς είναι η προσωρινή διαταγή και τι κερδίζω με αυτήν;
…………………………
10 Πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλλω δόσεις στην Τράπεζα;
Ναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ο δανειολήπτης με την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο   θα πρέπει να καταβάλλει δόσεις στην Τράπεζα
11 Ποιο θα είναι το ύψος των δόσεων αυτών; Θα πληρώνω πολλά;
…………………
12 Και αν κάποιος είναι άνεργος χωρίς κανένα εισόδημα τι γίνεται;
………………………
13 Αυτοί που έχουν ήδη καταθέσει την αίτησή τους  στο Ειρηνοδικείο και περιμένουν να εκδικαστεί η υπόθεσή τους  επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές;
SOS  Ναι επηρεάζονται και πρέπει και αυτοί να καταβάλλουν δόση στην Τράπεζα έως ότου εκδικαστεί η υπόθεσή τους.
14 Ποιο θα είναι το ύψος αυτής της δόσης;
…………………….
15 Χρωστάω σε τρείς Τράπεζες. Μπορώ εγώ να πληρώνω κανονικά τη μία και στο Ειρηνοδικείο να πάω για τις άλλες δύο;
……………………………
16 Το Δικαστήριο για πόσο χρονικό διάστημα θα βγάλει την τελική απόφασή του;
Θα κάνει ρύθμιση για διάστημα 3 έως 5 ετών ενώ μέχρι τώρα ήταν 4 έτη.
17 Για τη διάσωση της κύριας οικίας μου τι δόση θα βγάλει ο δικαστής  και για πόσο χρονικό διάστημα;
18 Αν απορριφθεί η αίτησή μου στο Ειρηνοδικείο και καταθέσω έφεση  μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή μου προστατεύεται το σπίτι μου;
Ναι πλέον με το νέο νόμο ο Ειρηνοδίκης προστατεύει την κύρια οικία έως ότου εκδοθεί  η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (εκεί δικάζονται οι εφέσεις του Ειρηνοδικείου)
Scroll to Top