ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

 

1 Έως τώρα δηλαδή 15/10/2017  πώς προχωρά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού ;

7.515 άτομα έχουν μπει στην πλατφόρμα αλλά 1.377 πληρούν τα κριτήρια

 

2 Ποια είναι τα στάδια του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έλεγχος των κριτηρίων, ανάθεση σε συντονιστή, διαπραγμάτευση , επίτευξη συμφωνίας.

 

3 Πόσες επιχειρήσεις έχουν περάσει στο στάδιο της διαπραγμάτευσης

13 επιχειρήσεις

 

4 Πόσο καιρό διαρκεί αυτή η διαδικασία

Περίπου 3 μήνες

 

5 Πόσα χρέη περίπου έχουν οι επιχειρήσεις που εντάσσονται ;

Η πλειοψηφία έχει οφειλές από 50.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ

 

6 Ποια είναι η πλειοψηφία των οφειλών ;

Οφειλές σε Τράπεζες κατά 74% και μετά οφειλές στην εφορία κατά 10%

 

7 Πόσες είναι οι συνολικές οφειλές προς  ρύθμιση που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Ποσό 221.192.900,36 ευρώ

Scroll to Top