‘Όταν κάποιος είναι εγγυητής σε δάνειο άλλου προσώπου, (όπως για παράδειγμα μπορεί κάποιος να είναι εγγυητής σε δάνειο που έχει πάρει ο σύζυγος, ή το παιδί του, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ), τότε πρέπει να γνωρίζει ότι ευθύνεται όπως και ο πρωτοφειλέτης.

Δηλαδή δεν έχει μικρότερη ή δευτερεύουσα ευθύνη από ότι ο κύριος οφειλέτης. Δηλαδή με απλά λόγια η Τράπεζα μπορεί αν δεν πληρώνεται κανονικά το δάνειο να ενοχλεί και αυτόν και να στραφεί και κατά των δικών του περιουσιακών στοιχείων. Επομένως κινδυνεύει και η δική του περιουσία.

Άρα όταν είμαι εγγυητής σε δάνειο άλλου προσώπου έχω και εγώ ευθύνη και κινδυνεύει και η δική μου περιουσία, αν δεν πληρώνονται τακτικά οι δόσεις του δανείου.

Τι πρέπει να κάνω; Είτε θα πρέπει να πληρώνω εγώ, ο εγγυητής τις δόσεις του δανείου που δεν καταβάλλει ο κύριος οφειλέτης, ή έχω τη διέξοδο να προσφύγω στο νόμο Κατσέλη. Πρέπει να τονιστεί ότι στο νόμο Κατσέλη δηλαδή όταν προσφεύγω στο Ειρηνοδικείο, ο αρχικός δανειολήπτης και ο εγγυητής είναι δύο ξεχωριστά φυσικά πρόσωπα, δεν μπορούν να κάνουν κοινή αίτηση και πρέπει ο καθένας να κάνει ξεχωριστό δικαστήριο.

Τα ίδια ισχύουν ακριβώς και για τον συνοφειλέτη ενός δανείου. Δηλαδή είναι και αυτός ένας ξεχωριστός οφειλέτης και ευθύνεται για ολόκληρο το ποσό του δανείου και όχι για το μισό όπως εσφαλμένα πολλοί νομίζουν.

Scroll to Top