Προσοχή! Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3869/2010 προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών αποτελεί η προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού και η αποτυχία αυτής κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αιτησης εξάμηνο.

Επομένως αν κάποιος οφειλέτης έχει κάνει τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμου και δεν έχει ευδοκιμήσει όπως συνήθως γίνεται τότε πρέπει να υποβάλλει την αίτηση στο Ειρηνοδικείο άμεσα και όχι να καθυστερήσει καθώς ηδη έχουν περάσει και κάποιοι μήνες από την έναρξη του εξωδικαστικού έτσι ώστε να μην περάσει η προθεσμία του εξαμήνου που επιβάλλει ο νόμος.

Άρα μόλις λάβετε τη βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον φορέα που συνέδραμε το καλύτερο είναι να προσφύγετε σε έναν εξειδικευμένο στα ζητήματα αυτά δικηγόρο με τον οποίο να μπορέσετε να έχετε επικοινωνία και συνεργασία.

Scroll to Top