ΜΥΘΟΣ: «Η διαδικασία δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Θα κάνω μια αίτηση και θα μπω στη ρύθμιση»
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η αίτηση που υποβάλετε ενώπιον του Ειρηνοδικείου δεν είναι ένα απλό χαρτί-έγγραφο που το συμπληρώνω και το καταθέτω. Είναι ένα δικόγραφο όπως λέμε οι νομικοί που πρέπει να συνταχθεί με συγκεκριμένο νομικό τρόπο προκειμένου να μην απορριφθεί ως απαράδεκτο ή αόριστο ή αβάσιμο από το δικαστή. Δηλαδή ο δικαστής όσο και αν θέλει δεν μπορεί να βοηθήσει έναν οφειλέτη που βρίσκεται σε δεινή θέση αν δεν είναι σωστά θεμελιωμένη η αίτησή του. Επομένως ο οφειλέτης <ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ.

ΜΥΘΟΣ: « Ο δικηγόρος θα μου ζητήσει πολλά χρήματα και εγώ δεν έχω»
ΑΛΗΘΕΙΑ: Μια διαδικασία στο δικαστήριο ασφαλώς στοιχίζει κάποιο ποσό το ύψος του οποίου όμως κυμαίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τα έξοδα που προκύπτουν . Επιπλέον δεν ζητούν όλοι οι δικηγόροι και τις ίδιες αμοιβές. Αξίζει τον κόπο να κάνετε μια έρευνα και είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι δύσκολο να βρείτε έναν δικηγόρο με τον οποίο να συμφωνήσετε μια οικονομική συναλλαγή που να είναι εφικτή για εσάς. Δεν χρειάζεται να «φοβάστε» το δικηγόρο. Άλλωστε επιστήμονας είναι, δεν είναι «μπαμπούλας»

ΜΥΘΟΣ: “Η καταναλωτική ένωση που ανελαβε την υπόθεσή μου στο σταδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να με βοηθήσει και στο δικαστήριο”
ΑΛΗΘΕΙΑ: “O  ρόλος μιας καταναλωτικής ένωσης είναι κατά το νόμο 3869/2010  να μεσολαβήσει στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Όταν ολοκληρωθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και δεν ευδοκιμήσει ακολουθεί το στάδιο της προσφυγής στο Ειρηνοδικείο όπου αναγκαία είναι η αρωγή ενός νομικού. Καλό είναι να απευθυνθεί κανείς από μόνος του  σε έναν εξειδικευμένο στα ζητήματα αυτά  νομικό με τον οποίο να μπορεί να εχει΄άμεση επικοινωνία και συνεργασία,  και να αναπτύχθεί μεταξύ τους  μια  άμεση σχέση εμπιστοσύνης .

ΜΥΘΟΣ: “Η τράπεζα μου έστειλε μια διαταγή πληρωμης αλλά δεν θα κάνω κάτι δεν είναι κάτι σοβαρό σιγά τι θα μου κάνουν ”
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο βάσει του οποιου ο δανειστής μπορεί προς εξασφάλιση της απαίτησής του να εγγράψει προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο του οφειλέτη ενώ αν ο οφειλέτης δεν αντιδράσει, η τράπεζα  σε επόμενο στάδιο έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε έκδοση κατασχετήριας έκθεσης . Απαραίτητο λοιπόν είναι αν  κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής να ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής προκειμένου να προστατευτεί ο οφειλέτης.

ΜΥΘΟΣ: “Ο νόμος αυτός δεν θα με βοηθήσει δεν πιστεύω εγώ σε αυτά, έτσι τα λένε, τίποτα δεν γίνεται”
ΑΛΗΘΕΙΑ: Εφόσον κάποιος πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος και συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά η περίπτωσή του, τότε μπορεί να τύχει βοήθειας σε σημείο τέτοιο που και  να απαλλαγεί ακόμα από τις οφειλές του.

Scroll to Top